För kort avstånd mellan värmekälla och fettfilter

Ju kortare väg lågorna har till fettet i kökskåpans filter, desto större risk att fettet antänder. Öka gärna avståndet.