Att känna igen lukt

…att människan lätt kan känna en lukt, men inte lika lätt känna igen lukten.

…att människans näsa är bättre än tekniska instrument att känna igen lukter, men att tekniska instrument är bättre på att känna styrkan i lukten.

…en hund tränad för en viss lukt slår alla instrument i världen.