Stängt pga lukt

Ett litet klagomål från närboende kan växa till ett ohanterligt problem

Lukt är väldigt subjektivt och klagomål från omgivningen är aldrig bra för affärerna. I värsta fall kan hyresvärden eller myndigheterna bli inblandade vilket kan leda till att verksamheten tvingas upphöra.

Lukter är ett svårt område eftersom det inte finns riktvärden eller bra instrument för att detektera och mäta lukt. Det innebär till exempel att miljöförvaltningen gör en bedömning utifrån en subjektiv upplevelse av lukten. En viss lukt anser miljöförvaltning får förekomma, men det är alltid en bedömning från fall till fall och beror på intensitet, varaktighet, hur ofta, tid på dygnet med mera. Om miljöförvaltningen anser att lukten är oacceptabel kan krav ställas på åtgärder.

Problem med lukt försvinner inte av sig självt så länge verksamheten är densamma. Som tur är finns det åtgärder att vidta, till exempel med ozonrening för att avhjälpa eller begränsa missförhållandet.

På byråkratsvenska kallas detta ”en störning” eller ”olägenhet”. Störningen är i det här fallet ”lukt”. I första hand kommer den som klagar vända sig till fastighetsägaren eller restaurangägaren som har delat ansvar. Om den klagande inte får någon respons är nästa instans miljöförvaltningen.

Därför är det viktigt att man redan vid projekteringsfasen beaktar faktorer som:

  • Finns det bostäder i närheten av restaurangen?
  • Var släpps kökets frånluft ut?
  • Typ av matlagning?


Fråga oss gärna så hjälper vi dig!