Helt ny energikälla

Rena köksfrånluften och återvinn hundratusentals kronor per år

Fet och smutsig luft är förenat med kostnader. Renad kan luften istället utgöra en värdefull resurs.

En restaurang med 1 500 l/s frånluft förlorar 70 000 – 140 000 kronor per år i form av värmeenergi, beroende på vilka driftförutsättningar man utgår ifrån. Återbetalningstiden för ett system för luftrening och ett återvinningsaggregat kan vara så kort som ett par år. Köksventilation behövs för att skapa en bra arbetsmiljö i köket; till att leda bort värme, matos och fukt, och tillföra ny fräsch luft. Men bara i Sverige försvinner 2,8 miljarder kronor i form av värme via ventilationen från våra fastigheter.

Men det går att göra storkök mer energieffektiva. Genom att välja rätt utrustning, behovsstyrning, rätt serviceintervall av utrustningen samt utbilda personal kan energibesparingar uppnås. Den (värme)energi som följer med frånluften från ett kök utgör den i särklass största delen av kakan. Troligen så mycket som 40 % av kökets totala energibehov.

Genom att vidta åtgärder som möjliggör effektiv värmeåtervinning ur frånluften med värmeväxlare kan hundratusentals kronor sparas årligen för ett medelstort restaurangkök.

Lösningen

Börja rena luften och anslut en värmeväxlare. Redan vid måttliga 40 % verkningsgrad hos värmeväxlaren är besparingspotentialen betydande. Stora delar av denna hemsida ägnas åt lösningen på fettrelaterade problem.