För kort avstånd mellan värmekälla och fettfilter

Vanliga brandorsaker i kök

Helt ny energikälla

Stängt pga lukt

Branden på heathrow

Att känna igen lukt

Olika slags rök

Lukt på molekylnivå