Mellifiq Academy utvecklas från Ozone Academy

Efter mer än 10 år som informationscenter och en plattform för överföring av kunskap om de mest avancerade teknikerna för att behandla luft och vatten, kommer Ozone academy officiellt att utvecklas till Mellifiq Academy.

Vi har, sedan starten 2011, delat med oss av vår kunskap, baserad på mer än 40 års innovation och know how från design, tillverkning och driftsättning av avancerade ozon- och oxidationslösningar och system, utvecklat de mest effektiva och hållbara behandlingsapplikationerna. Genom åren har vi utbildat mer än 5 000 tekniska konsulter, driftschefer, fastighetsägare/förvaltare, ventilationsentreprenörer, restaurangägare och många andra genom våra seminarier och webinarier.

Mellifiq Academy kommer att fortsätta med att öka förståelsen för de olika behandlingsteknikerna för luft och vatten och fördelarna med rätt kombination för att nå maximal behandlingseffektivitet.