Är du intresserad?
Blekning

Förmånlig ozonblekning för massa- och pappersindustrin

Traditionell blekning har tidigare skett med hjälp av klorinbaserade agenter i industrier såsom massa- och pappersindustrin. Sådana agenter regleras dock allt mer så alternativa lösningar har börjat användas.

Ozon är en kraftfull oxidant, även vid låga temperaturer, vilket innebär att det har en snabb reaktionstid och effektiva blekningsegenskaper. Det möjliggör också eliminering av akut toxicitet och klorfenoler, vilket ökar den biologiska nedbrytbarheten av avloppsvattnet. Resultatet av denna procedur är tvåfaldigt, med det första att förbättra miljön och därmed efterlevnaden av reglerna. Det andra är att ozonbehandling gör det möjligt för vattenkvaliteten att nå en så hög nivå att det blir möjligt att återvinna och återanvända det, vilket kraftigt minskar den totala vattenanvändningen i processen och gör reningen ekonomiskt och miljömässigt fördelaktig.