Brands

Produkter och lösningar, välkända världen över, effektiva, hållbara och lönsamma

Mellifiqs varumärken är kända världen över för sin pålitlighet. Våra varumärken är noggrant utvecklade, innovativa och högklassiga produkter och lösningar utformade för optimal effektivitet, hållbarhet och lönsamhet.

Vår familj av varumärken växer snabbt och innehåller idag: