Behandlingslösningar för livsmedelsindustrin

Kostnadseffektiv rengöring som minskar vattenförbrukningen och behovet av kemikalier

Livsmedels- och dryckesindustrin har genomgått en rad förändringar under det senaste decenniet på grund av snabbt förändrade beteenden hos konsumenter, tekniska framsteg och skärpta regler. För att nå en mer hållbar och miljövänlig produktion måste industrin minska sin användning av kemikalier, vatten och energi.

Vatten är en mycket viktig komponent för livsmedels- och dryckesindustrin. Förutom att vara en råvara används vatten i många andra delar av den dagliga verksamheten, från rengöring av andra råvaror till att ingå i många recept och slutprodukter. Vatten som används i produktionsprocesser måste behandlas för att säkerställa att kvaliteten på slutprodukten inte påverkas. Allt vatten som lämnar produktionsanläggningen måste också behandlas för att uppfylla de utsläppsbegränsningar som fastställts av de lokala myndigheterna.

Kemikalier och filtreringsteknik har sedan länge varit standard för vattenbehandling inom livsmedels- och dryckesindustrin. Idag kan Mellifiq erbjuda en mer realistisk, kostnadseffektiv och hållbar lösning för vattenbehandling baserad på ozon och avancerad oxidationsteknik.

Mellifiq har över 20 års erfarenhet av att implementera avancerade oxidationslösningar inom livsmedelsindustrin. Våra innovativa lösningar, som kombinerar ozon och konventionell teknik, är perfekta för produktion, CIP-processer och behandling av avloppsvatten.

Vårt mål är att erbjuda en mer effektiv och hållbar lösning som hjälper dig förbättra ditt företags lönsamhet och produktionskvalitet. När du minskar dina energikostnader kommer du också automatiskt att sänka din produktionsanläggnings miljöpåverkan.

Vanliga utmaningar inom livsmedels- och dryckesindustrin

Kontamination av processutrustning

Sluten processutrustning, som rörsystem, kärl, värmeväxlare, förångare och lagringstankar som kommer i kontakt med färsk eller processad mat och dryck måste rengöras noggrant och hållas rena hela tiden. För att förlänga produkternas hållbarhet krävs effektiv rengöring av förpackningar och sköljning av flaskor, både för drycker, livsmedel, kryddor och mycket viskösa vätskor som såser, ketchup och senap.

Kontinuerlig rengöring är nödvändigt, inte bara för att upprätthålla hög produktkvalitet utan också för att ha mycket god hygien i produktionslokalerna för att undvika att mat förstörs och att matens hållbarhet minskar. Föroreningar kan också leda till kortare livslängd på utrustningen, ökade underhållskostnader och kraftigt minskad produktkvalitet.

Kostsamma och miljöskadliga sköljsystem

Vid hantering av färskvaror som tomater, potatis och sallad är det ytterst viktigt att undvika korskontaminering av bakterier och andra mikroorganismer. Detta kan uppstå genom tillväxt på öppen processutrustning, till exempel på transportband, vilket leder till att sköljsystem behövs för desinfektion. I traditionella metoder ingår ofta kemikalier som är både dyra och miljöskadliga.

apples production line

Ökade kostnader på grund av onödigt stort bruk av kemikalier

För att minska risken för kontaminering används ofta onödigt stora mängder kemiska ämnen i livsmedels- och hygienindustrin. Användning av kemikalier för sanering kan leda till ökade kostnader för inköp, transporter, lagring, hantering och utsläpp vilket ökar både driftkostnaderna och den negativa påverkan på miljön.

Bakterier och mögel i kylsystem

Många livsmedelsproducenter är beroende av kylslingor och kyltorn för lågtemperaturlagring eller för att kontrollera temperaturen på renat vatten som används i produktionen. Isvattenbaserade kylsystem utsätts för mikrobiell tillväxt, som täpper till filter, orsakar uppbyggnad av biofilm och ökar risken för legionellautbrott och allmänt icke-hygieniska förhållanden.

Lots of barrels

Våra lösningar för en kostnadseffektiv och miljövänlig verksamhet

Mellifiq erbjuder ett brett utbud av kostnadseffektiva lösningar baserade på innovativ avancerad oxidationsteknik. Våra lösningar är utformade för att minska ditt företagets kostnader och miljöpåverkan och samtidigt förbättra din lönsamhet och produktkvalitet. Mellifiq levererar ett brett utbud av nyckelfärdiga reningslösningar för livsmedels- och dryckesindustrin över hela världen.

Rening av processutrustning och eliminering av kemisk användning

Den starka oxidationsförmågan gör att ozon fullt ut kan ersätta traditionella kemiska desinfektionsmedel. Hetvattenbehandling av komponenter som värmeväxlare och ventiler kan också ersättas med ozon. Våra ozonbaserade system skapar dessa reella fördelar för alla segment inom mat- och dryckesproduktion, exempelvis:

 • Såsproduktion
 • Mejeriproducenter och mjölkningssystem
 • Juicebearbetning
 • Hantering av färska produkter som frukt och kryddor
 • Water bottling plants
 • Bryggerier
 • Produktionsanläggningar för hygienprodukter för personlig vård

Kostnadseffektiva och miljövänliga sköljsystem

I ett Ozonetech-system baserat på enbart ozon är syre den enda biprodukten. Det gör våra system till ett miljövänligt alternativ att säkerställa hög standard och fräschhet i hanteringen av färska livsmedel. Tack vare ozonets inneboende naturliga, icke-organiska egenskaper, använder Mellifiqs alla Ozonetech-system den ultimata föreningen för sköljning av grönsaker, färskvaror och andra icke-bearbetade produkter.

Ozon ersätta värmebehandling tack vare ozonets kraftfulla desinfektions- och oxidationspotential. Ozon är särskilt fördelaktigt för värmeväxlare, ventiler och rörledningar som är extra benägna att bli utsatta för bakterietillväxt och organisk nedsmutsning. Alla Ozonetech-system är enkla att integrera i befintlig processutrustning och kan användas både för genomströmmande rening och för återcirkulerande cyklisk rening.

Eliminera bakterier och mögel för ökad livslängd och sänkta driftkostnader

Mellifiqs ozonteknik hindrar mycket effektivt all potentiell tillväxt av bakterier och mögel. Våra system ger mikrob-fria miljöer med dessa fördelar:

 • Eliminering av biofilm
 • Mycket låg driftkostnad ( 0,2-0,5 kW total effekt beroende på flöde och volym)
 • Ingen uppbyggnad av skadliga biprodukter
 • Mycket skonsam mot alla material

Vår Ozonetech RENA Vivo-serie är en mycket vanlig lösning inom livsmedels- och hygienindustrin.

Fördelar med kraftfull desinfektion och rengöring med ozon

Ozon har hög inneboende oxidationspotential, eller med andra ord, en hög förmåga att oxidera föreningar som ozonet kommer i direkt kontakt med. Kontakten genererar en mängd olika kemiska vägar vid reaktion med organiska föreningar, och producerar då radikaler med högre oxidationspotential än ozonet. Desinfektionskapaciteten blir därför mycket hög och kompletterar traditionella kemikalier för att bryta ner rester av fett, proteiner och kolhydrater.

Produceras på plats

Ozon kan inte lagras, vilket är en av dess främsta applikationsfördelar. Ozon produceras på plats från den omgivande luften – en kostnadsfri naturlig råvara. Våra ozonsystem kan kontinuerligt producera ozon genom att exponera syret i luften för ett högspänningsfält med en teknik som kallas Corona Discharge.

Alla vattenkylda Ozonetech-system har lång livslängd, är pålitliga, har lågt underhållsbehov och producerar ozon med hög koncentration och låg energiförbrukning. De lösningar som Mellifiq erbjuder eliminerar behovet av kemikalier. Du slipper inköp, transporter, hantering, lagring, avfall och restprodukter som behövs vid användning av kemikalier och hetvatten, som traditionellt används för desinfektion inom livsmedels- och dryckesindustrin.

En jämförelse av olika desinfektionsmedel

Jämfört med andra rengörings- och desinfektionsmedel har ozon många fördelar som beskrivs i tabellen nedan:

FöreningFördelarUtmaningar
Ättiksyra (rengörare)– Mycket effektivt för koppar– Sköljvatten bör användas för att undvika oxidavlagringar som kan främja bakterietillväxt
Klordioxid och kloridhypoklorit (desinfektionsmedel)– Effektivt för att bryta upp organiska föreningar
– Billigt desinfektionsmedel– Relativt låg reaktionstemperatur
– Korrosion kan förekomma, även för rostfria kärl (SS304 och SS316)
– Kopparkärl oxideras lätt och lämnar koppar i ölet
– Kan påverka smaken på efterföljande bryggning om inte kokande vatten används för sköljning
– Om systemet inte rengörs ordentligt förlorar det sin desinficeringsförmåga
Ozon (rengöringsmedel, desinfektionsmedel)– Kan appliceras kallt, vilket minskar energikostnaderna
– Effektivt oxidationsmedel som tar bort organiska rester och partiklar
– Lämnar inga skadliga biprodukter
– Produceras på plats vilket eliminerar kemisk hantering
– Låg kostnad för förbrukningsvaror (kraft)
– Mycket låg korrosion på utrustningen
– Ökar produktens hållbarhet
– Kraftigt förorenade ytor kan behöva kompletteras med ett sekundärt rengöringsmedel
– Måttlig till hög investeringskostnad
Natriumhydroxid (rengöringsmedel)– Mycket effektivt tvättmedel och tar bort organiska rester
– Tar bort brända ytor
– Extrem försiktighet vid hantering krävs för att undvika hud- och ögonskador
– Mycket korrosivt för aluminium och mässing
Perättiksyra (desinfektionsmedel)– Lätttillgängligt desinfektionsmedel med minimala biprodukter
– Relativt låg appliceringstemperatur
– Hållbarheten hos öl minskar
– Begränsad lagring på grund av låg stabilitet
– Relativt dyrt
– Luktar
Jodofor (desinfektionsmedel)– Effektivt desinfektionsmedel
– Håller koncentrationen hos den aktiva desinfektionsföreningen (jod) låg
– Hud- och ögonirriterande – försiktighetsåtgärder krävs
– Ger fläckar
– Kan påverka smak
Värme (rengöringsmedel, desinfektionsmedel)– Potentiellt effektivt men kräver långvarig exponering vid hög temperatur– Höga driftkostnader
– Tidskrävande beroende på att det krävs både uppvärming och avsvalning

Rekommenderade produkter

Ozonetech RENA Vivo-serien

Ozonetech Vivo-segmentet erbjuder följande förbättringar av verksamheten:

 • Ta bort alla desinfektionsmedel som används för behandling eller desinfektion
 • Minska energibehovet genom att ersätta kemikalier med ozonrening
 • Säkerställ mikrobfritt vatten
 • Ingen kemikaliehantering, inga transporter och kostnader
 • Behandla komplexa substanser i avloppsvatten på plats

Nodora

 • Avancerade katalys- och adsorptionssystem
 • Lägsta tryckfallet på marknaden
 • Moduldesign
 • Jämn distribution av luftflödet över filterbäddarna
 • Enkel att skräddarsy
 • Kassettbaserad design för enklast möjliga underhåll

Water Maid

 • Trycksatta multimedia- och adsorptionssystem
 • Automatisk backspolning
 • Brett kapacitetsutbud
 • Högeffektiv polering för fullständig borttagning

Ozonetech UV-vattensystem

 • Kompletta UV-reaktorer med ballast och kontroller
 • Konfigurationer med en eller flera lampor
 • Högkvalitativ reaktor av rostfritt stål med flänsar
 • Lampor med lågt och medium tryck
 • Lågt underhållsbehov

Kontakta oss idag

Tveka inte att kontakta oss idag om du vill gå mot en mer hållbar och miljövänlig produktion.