Entreprenad

Kompletta entreprenadtjänster, med fullt genomförande från första uppskattning till överlämning

Mellifiq är en pålitlig partner med lång och dokumenterad erfarenhet av att leverera de entreprenadtjänster som behövs i de flesta industriella och kommunala projekt.

Mellifiq genomför entreprenader för rördragning, stora behandlingslösningar och design av kompletta anläggningar, med fullt ansvar för planering och design till konstruktion och genomförande.

Vi fungerar som projektpartner för våra kunder, med fullt genomförande från initial bedömning till överlämning av färdigt turnkey-projekt.

Läs mer om våra entreprenadlösningar nedan: