Fastighetsentreprenader för bostads- och kommersiella fastigheter

Byggnation med fullt ansvar

I kombination med våra system och lösningar för rening av köksfrånluft, värmeåtervinning, luktkontroll och sanering, utför vi ventilationprojekt, kanalisering, automation och styrning av frånluft och värmeväxlarsystem. Mellifiq använder de senaste verktygen för CAD, projektledning och styrning av supply chain för att genomföra våra projekt effektivt.

Projekt av alla storlekar

Våra entreprenadtjänster är särskilt lämpliga för greenfield-projekt där vi tar fullt ansvar från planering och design till konstruktion och genomförande. För eftermonteringsprojekt är vårt mål att förse våra kunder med processoptimering och komplett integration av ny teknik. Våra entreprenadtjänster är särskilt efterfrågade för systemlösningar och frånluftrening i kommersiella kök, både i liten och stor skala.

Real estate Nodora air solution

Komplett partner i ventilationsprojekt

Mellifiq axlar rollen som våra kunders projektpartner med fullt ansvar för genomförandet, från första utvärdering till överlämning av nyckelfärdig anläggning. Mellifiq är en lämplig projektpartner om du:

  • Behöver expertis med lång erfarenhet
  • Har ambitionen att sänka energikostnaderna med upp till hela 50 %
  • Avser att följa europeiska och internationella globala mål för minskade utsläpp av växthusgaser
  • Vill dra nytta av unik erfarenhet inom luktreduktion, rening av köksfrånluft samt värmeåtervinning

Vårt erbjudande

Vårt erfarna team av projektledare, automationsingenjörer och processingenjörer skapar tillsammans med vår omfattande teknologiplattform ett pålitligt, högklassigt kompetenscenter som levererar kompletta nyckelfärdiga projekt inklusive:

Genomförbarhetsstudie

Bedömning av aktuell HVAC-prestanda, utrustningens skick, miljöbedömningsrapporter och brandskyddsinspektion.

Feasability study

Teknik

Revision av ventilations- och byggnadsritningar med CAD, värmeväxlingsberäkningar och -simuleringar, flödesberäkningar (CFD) och projektledning.

Engineering parts

Installation och automation av ventilationen

Komplett installation av ventilationskanaler, inkl inköp och logistik, med värmeväxlare för frånluft och tilluft samt integration av filter och kökskåpor i kommersiella fastigheter.

installation tools

Integrering av luftbehandlingsteknik

Dimensionering, leverans och installation av luftbehandlingssystem, inklusive högprestanda ozonsystem, UV, förfiltrering och rening av avluften. Integrering av ventilationen och luftreningen.

Technology integration

Idrifttagning

Driftsättningstjänster på plats inklusive optimering, utbildning av operatörer och utvärdering av funktionen.

Construction worker