Global industrientreprenör

Nyckelfärdiga lösningar med professionellt utförande

Vi erbjuder komplett anläggningsdesign, utrustning, driftsättning och drift för industrier och kommunal verksamhet världen över. Mellifiq utför entreprenader för behandling av luft- och vatten genom att kombinera system och produkter av våra egna högklassiga varumärken, rörledningar och ventilation, automatisering, projektkonsulting och skräddarsydda lösningar. Projekten täcker många branscher, från livsmedels- och dryckesindustri till kommunala avloppsreningsverk, läkemedelsindustri, dricksvattenanläggningar, biogas och hantering av industriavfall.

Ozonetech container

Design och ombyggnad av anläggningar

Mellifiqs entreprenader är särskilt lämpliga för nya anläggningar på orörd mark med fullt ansvar för planering, design, konstruktion och genomförande. För retrofit-projekt är vårt mål att förse våra kunder med processoptimering samt integrera ny teknik i befintlig anläggning.

Vårt erbjudande

Vårt erfarna team av projektledare, automationsingenjörer och processingenjörer utgör tillsammanas med vår breda teknologiplattform ett kompetenscenter som genomför för nyckelfärdiga projekt innehållande:

Genomförbarhetsstudie

Anläggningsrevisioner, status på befintlig utrustning, miljöbedömningar samt specificerade anbud.

Feasability study

Teknik och projektledning

Konstruktionsritningar med CAD, process- och instrument-diagram (PID), flödesdiagram (CFD), effekt- och värmeberäkningar, processflödesdiagram (PFD) och processteknik.

Engineering parts

Installation och anläggningsarbeten

Ansvar för supply chain management, inköp och logistik, rörledningar, ventiler och pumpar inklusive elektriska installationer.

installation tools

Integration av bästa tillgängliga teknik (BAT)

Kapacitetsbestämning, leverans och installation av luft- och vattenbehandlingstekniker, inklusive högprestanda-ozonsystem, UV, membranteknik och multimediefiltrering.

Technology integration

Automation

Teknikspecifik och komplett anläggningsautomation med kommunikationsprotokoll som följer industristandard.

Technical automation

Driftsättning och uppstart

Driftsättning på plats inklusive optimering, operatörsutbildning, utvärdering av funktioner och processer samt fininställningar.

Construction worker

Skräddarsydda system och implementering

Mellifiq designar kompletta system, anläggningar och installationer för världens mest utmanande projekt där våra kunder ställer höga krav på prestanda och kvalitet. Som leverantör av helhetslösningar, använder vi vår egen teknik kompetens tillsammans med integration för en fullständig helhetsleverans. Kärnan i våra leveranser ligger ofta unik kombination av vår egen kärnteknologi inom oxidation, filtrering, doseringssystem och reaktionskärl.

Reaktionstank klar för leverans och installation på ett av världens största infrastrukturprojekt.

 

Alla våra entreprenadtjänster bedrivs i enlighet med gällande europeiska och internationella standarder för processdesign, teknologispecifika krav och lokala godkännanden för att säkerställa en hållbar installation/ processimplementering.