Kvalitetspolicy

Mellifiqs kvalitetspolicy

Mellifiq levererar lösningar för ett mer hållbart samhälle. Vi marknadsför högkvalitativa lösningar för att rena, desinficera och ta bort lukt från luft och vatten. Som systemleverantör tar vi stort ansvar för kvaliteten på våra leveranser. Vi arbetar förebyggande och långsiktigt med kvalitet som en integrerad del i vår dagliga verksamhet.

Vi ska:

Vara kundens första val

Vi ska alltid leverera rätt lösningar och tjänster för att uppnå eller överträffa kundernas förväntningar. Med nöjda kunder och lösningar som uppfyller kraven blir vi kundernas förstahandsval.

Customers first choice icon

Fokus på kunden

Vi ska vara tillgängliga, lyhörda, flexibla – men också tydliga med hur vi vill tillgodose kundens behov både på kort och lång sikt.

Focus on customer icon

Leverera högsta kvalitet

Våra lösningar ska vara bättre än våra konkurrenters. För att uppnå detta måste kvaliteten alltid ligga på högsta nivå, samtidigt som ständiga förbättringar säkerställer att våra lösningar uppfyller gällande krav.

Highest quality icon

Tänk kommersiellt

Det långsiktiga förtroendet för vårt företag är alltid viktigare än kortsiktiga vinster.

Commercially graph icon

Var innovativ

Vi ska utveckla bättre lösningar än de som finns på marknaden och därmed ändra marknadens syn på innebörden av begreppen ”rent och ”rena”.

Innovative icon

Hålla våra löften

Vi håller våra löften, och om det inte är möjligt kommer vi meddela kunden omedelbart. Vi levererar vid rätt tidpunkt, eller helst före.

Keep our promises icon

Ha kompetenta, motiverade och ansvarsfulla medarbetare

Mellifiq ska vara en attraktiv arbetsgivare och rekrytera de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Anställda måste vara kvalificerade för det arbete de utför och själva ta ansvar för att säkerställa att företagets kvalitetsmål uppnås.

Employee icon

Läs vår miljöpolicy.