Är du intresserad?
Ledningsgrupp

Framgång genom ledarskap

Internationella projekt i en ständigt föränderlig värld kräver en mängd erfarenhet och mångsidigt ledarskap. På Mellifiq strävar ledningsgruppen alltid efter att ge en rak väg till affärsutveckling och lösa tuffa utmaningar, grundade i Mellifiqs fem värdeord: Business mindedness, Innovation, Trust, Excellence och Happiness.

Behrooz Gilanpour

B. Sc. Process- och tillverkningsteknik | VD och koncernchef, styrelseledamot

Behrooz anslöt sig till Ozonetech som företagets affärsutvecklingschef år 2003 och utnämndes till VD för företaget år 2008. Innan sin tid på Ozonetech var han, bland många andra projekt, en del av innovationslaget för Sydkraft (numera en del av det dominerande energiföretaget E.ON). Behrooz kommer från en entreprenörsfamilj med stark drivkraft i tre generationer. Han har en examen i process- och tillverkningsteknik från Lunds universitet.

NÅGRA ORD FRÅN BEHROOZ
"I believe that Mellfiq is exactly what the industry has been lacking – until now. Mellifiq is the expert-partner with a wide and deep knowledge of multiple air and water treatment technologies that can be there to support its client throughout their entire process; from design and engineering, to production, delivery and commissioning, and throughout the entire cycle including service, maintenance and upgrades. With over 30 years of experience in the field, we are the partners that new clients contact when their traditional suppliers fall short."

 

Behrang Gilanpour

M. Sc. Datavetenskap och teknik | CTO, styrelseledamot

Behrang har varit företagets CTO och chef för R&D sedan 2005. Behrangs entreprenörskap började tidigt vid 13 års ålder när han grundade sin egen tekniska konsultfirma som producerade elektriska ritningar med hjälp av CAD. Hans omättliga strävan efter kunskap och djupa kunskaper inom olika tekniska områden som elektronik, industriell automation, programmering, IT-infrastruktur och datorsäkerhet ger honom en unik överblick och verktygen för att hålla Mellifiqs produkter och tjänster uppdaterade med den senaste teknologin. Behrang har en M. Sc. i datavetenskap och teknik.

NÅGRA ORD FRÅN BEHRANG
"Jag ser Mellifiq som nästa naturliga steg i utvecklingen av luft- och vattenrening. Mellifiqs breda och toppmoderna lösningar, produkter och tjänster ger oss möjligheten att hjälpa våra kunder på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Det är verkligen spännande att få vara en del av denna fantastiska resa och veta att vi gör en enorm skillnad."

John Lindam

M. Sc. inom miljöteknik | Chef för försäljning & affärsutveckling

John började på Mellifiq 2015 som affärsutvecklare och projektförsäljningsingenjör. John har omfattande marknadskunskap inom behandlingsteknologier samt erfarenhet av att ta sig in på nya internationella marknader. Han är också involverad i marknadsföringsstrategier och har en nyckelroll i utvecklingen och implementeringen av alla Mellifiqs varumärken i nya branscher. John har 13 års erfarenhet av vattenreningsbranschen från andra globalt erkända företag, vilket tillför värdefull affärsspecifik insikt med gedigen ingenjörsskicklighet. John tog sin M. Sc. i miljöteknik från University of Queensland, Australien.

NÅGRA ORD FRÅN JOHN
"Setting the base for the current and future sales and business development at Mellifiq is profoundly rewarding. What we do is unique. It is my strong belief that a combination of a strong team of engineer and application know-how with company’s business minded focus will thrust us towards continuous growth. The wide range of core competencies among the coworkers and the board will enable us to reach the pinnacle of success."

Hans Emami

B. Sc. Ekonomi och finans | Chef för marknadsföring och kommunikation

Hans, en serieentreprenör med 30 års bakgrund inom affärs-, service- och produktutveckling, började på Mellifiq år 2018 för att etablera och utveckla sina marknadsförings- och kommunikationsstrategier. Hans har en djup förståelse för medie- och kommunikationslandskapet å ena sidan och skalbar affärsmodellering och hållbar tjänsteutveckling å den andra. Med en stor erfarenhet av varumärkesbyggande, marknadsföring och organisering av framgångsrika team i konkurrenskraftiga företag är Hans en viktig drivkraft för den digitala transformationen av företaget. Hans har en B.Sc i ekonomi och finans från Stockholms universitet.

NÅGRA ORD FRÅN HANS
"Jag har alltid varit fascinerad av företag som förändrar sin bransch. Att också arbeta med ett så kompetent och dedikerat team för att lösa världens viktigaste utmaning, hållbar rening av luft och vatten, är ett privilegium och en sann ära."

Bo Thomaeus

Advokat | Juridisk rådgivare, styrelseledamot

Bo är sedan länge styrelseledamot i Mellifiq och senior rådgivare till ledningsgruppen. Bo är jurist och senior partner på Wesslau Söderqvist. Utöver sina åtaganden i Mellifiqs strategiska arbete har Bo även erfarenhet som styrelseledamot från andra bolag.

NÅGRA ORD FRÅN BO
"Det är otroligt fascinerande att följa och arbeta med ett snabbväxande företag som Mellifiq. Genom att ligga i framkanten av sin bransch skapar företaget utmärkt värde för sin kund och har samtidigt en positiv effekt på miljön."

Anders Jacobson

M. Sc. inom Redovisning och Ekonomistyrning | Styrelsemedlem

Anders kom in i styrelsen för Mellifiq år 2020 som rådgivare till koncernens ledningsgrupp i strategisk utveckling. Utöver sitt Mellifiq-engagemang är Anders en aktiv investerare och engagerad som styrelseledamot i flera andra produkt- och teknikbolag med fokus på vatten, luft, förnybar energi och hållbarhet.

NÅGRA ORD FRÅN ANDERS
"Mellifiq har framgångsrikt skapat en otrolig plattform av teknik, produkter och varumärken som möjliggör ett hållbart sätt att implementera vatten- och luftrening för kommuner, den privata industrisektorn och kommersiella fastighetsägare. Mellifiq har en viktig roll att spela i framtiden, och det är väldigt givande att få vara med på resan."