Är du intresserad?
Nodorasystem

Nodora luftfiltreringssystem

Varje bransch har unika krav på luftkvalitet. Nodora avancerade luftfiltreringssystem är designade för att enkelt passa befintliga eller nya luftbehandlingslösningar. Nodora säkerställer alltid högsta standard på luftkvaliteten i din anläggning, oavsett om det är i byggnader, köpcentra, industrianläggningar eller lager.

Efter en luftbehandling med Nodora filtrering kan ren och luktfri luft och/eller avgas släppas ut var som helst, i en byggnad, under jord i ett parkeringsgarage eller utomhus. Denna flexibilitet sparar pengar och undviker krångliga kanalsystem.

Vi specialdesignar och tillverkar även Nodora luftfiltreringssystem för olika applikationer efter specifika krav från våra kunders tillverkningsprocess.

Presentation av Nodora ADS & CAT-serien

Nodora ADS

Nodora ADS-serien är speciellt utformad för adsorptionsprocesser där luftburna ämnen, såsom tioler, VOC och aminer, dras till och fäster vid den fasta ytan av filtreringsmediet. Filtreringsmedierna är noggrant utvalda baserat på kraven för varje tillämpning.

Nodora ADS-serien kan konfigureras i en mängd olika kombinationer. Enheter kan installeras parallellt eller in-line. Den unika designen av Nodora ADS minimerar tryckfallet genom perfekt fördelning av genomströmningsluften, vilket också avsevärt förlänger filtermediets livslängd med upp till 50 % jämfört med liknande tillgängliga system.

I många applikationer rekommenderas en kombination av förbehandling med ozon eller Saniray Aurora UV-C-system och Nodora ADS-filtrering på grund av de många fördelarna, varav en är längre aktiv livslängd för adsorptionsfiltermedia. En lösning med flera tekniker möjliggör även nästan nollutsläpp med lägsta möjliga driftskostnader. Nodora ADS levereras med en patenterad kassettbaserad design, vilket gör att byte av filtermedia blir snabbt och tillförlitligt, utan behov av externa tjänster och långa driftsavbrott.

Nodora CAT

Nodora CAT-serien är speciellt utformad för katalytisk omvandling av höga halter av vätesulfid och bygger på samma unika egenskaper som Nodora ADS. Nodora CAT har en överlägsen effektivitet vid omvandling av vätesulfid jämfört med andra lösningar på marknaden, och avlägsnandet av vätesulfid kan kompletteras med ett ytterligare poleringssteg med ozonbehandling eller Nodora ADS. Dess robusta rostfria stålkonstruktion gör att den kan användas både utomhus och inomhus.

Nodora CAT-serien kan konfigureras i olika kombinationer som är anslutna i serie eller parallellt, beroende på kraven på tryckfall eller luftflödeskapacitet. Den kan hantera både kontinuerliga och intermittent flöden med bibehållen prestanda. Våra kvalificerade ingenjörer finns alltid där för att hjälpa dig att fastställa dina krav, lämplig placering och slutgiltigt val av enheter eller system med rätt kapacitet som kommer att ge dig bästa ägandekostnad. Kontakta oss idag.

Nodora AirKarb 700 – 4000

Mellifiqs Nodora AirKarb-serien är designad för att passa ett brett utbud av industriella processer och kommersiella applikationer samtidigt som investeringarna är låga. AirKarb är optimerad för små, medelstora och stora luftbehandlingsapplikationer med luftflöden från 200 upp till 15 000 m3/h per modul.

AirKarb kan anpassas efter specifika driftsförhållanden och erbjuds med rostfritt stål eller glasfiberkonstruktion. Nodora AirKarb-luftfiltreringslösningar uppfyller de striktaste regleringskraven för minskning av lukt, avlägsnande av VOC eller vätesulfid inom alla branscher.

Modulär design

Nodora luftfiltreringssystem är kanallösa och har en modulär design, vilket ger stor flexibilitet. Det möjliggör också för våra ingenjörer att skräddarsy en lösning som behandlar det inkommande luftflödet och föroreningsbelastningen med minimalt tryckfall. Tryckfall är den främsta orsaken till högre energikostnader - när trycket är lågt arbetar fläkten med lägre intensitet, vilket leder till mindre energiförbrukning.

Flexibel konfiguration

Nodora luftfiltreringssystem erbjuder en mängd olika alternativ och kombinationer som enkelt matchar våra kunders önskade kapacitet. Våra system kan konfigureras som både fristående lösningar och som en del av mer komplexa och integrerade lösningar, som kombinerar olika luftbehandlingsteknologier, såsom ozonteknik.

Nodora-modulerna kan enkelt kopplas samman rygg mot rygg och sida vid sida med flexibel luftintag och utlopp med hjälp av avtagbara sidopaneler. Kombinationen av en kompakt design och industriell kvalitet, med högpresterande luktbehandling, möjliggör nya och oväntade alternativ för planerare, designers och konsulter.

Vårt system passar alla industriella tillämpningar och med sin extremt kompakta och platsbesparande design erbjuder Nodora luftfiltreringssystem en förhållande mellan behandlingskapacitet och ägandekostnad som ingen annan filtreringssystem på marknaden kan matcha.

Påfyllningsbar kassettbaserad design

Nodora-systemet har en kassettbaserad design som gör det möjligt att fylla på och enkelt byta ut filtreringsmedia, vilket är mer bekvämt än någonsin tidigare med hänsyn till dess behandlingskapacitet och totala ägandekostnader. Alla Nodoras avancerade luftfiltreringsprodukter, komponenter och lösningar är lätta att skala upp, underhålla och serva.

Utbytbart filtreringsmedia

Nodora's avancerade luftfiltreringssystem möjliggör valet av olika aktiva filtreringsmedier, och vi erbjuder ett brett utbud av aktivt kolfilter som passar perfekt för varje specifikt ventilationssystem och varje industriell luftapplikation. Aktivt kolfiltrering använder luftens kontakt med det aktiva kolet för att stoppa flyktiga organiska föreningar från att bli luftburna. Aktivt kol fungerar som ett adsorberande filter som säkerställer luftens kvalitet i arbetsmiljön och minskar lukt som genereras av VOCs.

Industriella filter

Våra produktutvecklare och ingenjörer har noggrant samarbetat för att välja ut och speciellt designa en komplett serie industriella filter för luftfiltrering, luktkontroll och avlägsnande av vätesulfid med högsta effektivitet och lägsta tryckfall för alla industriella tillämpningar.

Skräddarsydda filterlösningar

Varje bransch har unika krav på luftkvalitet. Utöver våra standardprodukter utvecklar Nodora avancerad luftfiltrering specialanpassade filter för olika specifika tillämpningar baserat på kraven från din tillverkningsprocess. Våra luftfiltreringsingenjörer kommer att analysera din luft, oavsett om det är från omgivningen eller processen, för att skräddarsy och producera ett luftfiltreringssystem som uppfyller dina specifika krav.

Med en bevisad erfarenhet av konsekventa kvalitetsstandarder och leveranstider är vårt fokus från inledande krav, design, produktion hela vägen till leverans och installation att förbättra effektiviteten och kvaliteten i din produktionsprocess.

Vi skräddarsyr luftfiltreringslösningar och erbjuder helhetslösningar för installation. Vi utvecklar också specialanpassade filter för applikationer som borttagning av kvicksilver, tungmetaller eller syrgaser.

Kontakta oss för mer information!