Stor kommun minskar sin miljöpåverkan med katalytisk ozondestruktion

Vi har nu bekräftat en order på att ersätta en termisk destruktionsanläggning i en stor kommun i södra Sverige. Vår kund har i många år kämpat med höga drift- och energikostnader. Det blev till slut nödvändigt att hitta en miljövänlig lösning.

Man har sen länge använt termisk destruktion vid 400 C. Vår katalytiska process kommer minska energianvändningen med upp till 200 000 kWh per år. Investeringen är betald på mindre än sex månader och ligger helt i linje med kundens ambitioner att minska sin miljöpåverkan och uppfylla Agenda 2030.