Italienskt mejeri väljer Mellifiq igen – nu för en CIP-lösning

milk tank in dairy factory

Centrale del Latte di Brescia, en av våra viktigaste kunder på den italienska mejerimarknaden, har tecknat ännu ett kontrakt för att fortsätta göra sin produktionsprocess mer hållbar och miljövänlig.

Mejeriet har beställt ett Ozonetech RENA Vivo B4 ozonsystem för att öka vattenkvaliteten i sin CIP-process.

Mellifiq har tidigare installerat och driftsatt en omfattande luftbehandlingslösning för luktkontroll vid Centrale del Latte di Brescia. Lösningen består av ett Ozonetech RENA Pro B-serie ozonsystem och två Nodora ADS-luftfiltreringssystem med aktivt kol.

Centrale del Latte di Brescia invigde sin mjölkproduktion redan 1931 och har sen dess varit i produktion, även under andra världskriget. Kontinuerlig förbättring har alltid varit en prioritet för Centrale – det var det första mejeriet i Italien att införliva UHT i produktionsprocessen.