Mellifiq får HVAC-kontrakt på 10 miljoner

sveavägen-stockholm

Fastighetspriserna på Sveavägen i centrala Stockholm har skjutit i höjden de senaste 20 åren. Kontoren i denna del av staden är mycket eftertraktade och stadsdelen har också högklassiga restauranger.

I samband med tecknande av nya hyresavtal med två renommerade restauranggrupper, insåg fastighetsägaren att lokalerna behövde renoveras. Det var också av största vikt att inte kompromissa med kvaliteten på inomhusluften för de befintliga hyresgästerna.

Projektet krävde ett flertal av Mellifiqs avancerade lösningar för luftbehandling, fettborttagning och luktkontroll, inklusive en HVAC-lösning som möjliggör värmeåtervinning från restaurangköken. Mellifiq valdes som huvudentreprenör, inklusive design och teknik, för hela ventilationssystemet och för reningen av luften från restaurangernas spisar, grillar och wokar.

Vår kund kan nu se fram emot en renoverad fastighet med hög och miljövänlig funktionalitet många år framöver.