Stockholm Vatten och Avfall väljer Mellifiq som konsultpartner

Interior of Henriksdal wastewater treatment plant

Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) ansvarar för Stockholms kommunala vatten och har nu tecknat ett konsultavtal med Mellifiq för att förbättra stadens vattenkvalitet. Projektet är en del i Stockholms stads arbete för en hållbar framtid.

SVOA är känt världen över för sin höga dricksvattenkvalitet och förbättrar kontinuerligt verksamheten samtidigt som man förbereder sig för framtida produktionsökningar.

Mellifiq blir nu en nyckelpartner för utvärdering och optimering av lösningar för borttagning av svårbehandlade organiska spårämnen, som bildar så kallade kemiska barriärer. Mellifiq har redan levererat Ozonetech-system för vattenrening till SVOA som kommer vara centrala i projektet.

Tveka inte att kontakta oss för professionella tjänster och lösningar för kommunal och industriell avloppsvattenrening. Vårt erfarna ingenjörsteam står redo med professionell rådgivning.