Några ord från VD

En ljus framtid med hållbar tillväxt

Jag vill börja med att tacka alla våra kunder, kollegor, partners och alla andra som har varit en del av vår otroliga framgång under det senaste decenniet. Dag för dag, år för år, bidrar vi alla till att förverkliga vår vision:

En värld där luft och vatten renas effektivt med minimal miljöpåverkan.

Mellifiq med sina produktvarumärken hade en otrolig tillväxt under 2019 och slog rekord i försäljning, antal installationer och nya kunder. Vår nettoomsättning ökade 54 % och rörelseresultatet med 45 %. Den enorma efterfrågan och marknadsutvecklingen globalt påminner mig om den första tiden i Sverige, vår hemmamarknad. Likheterna är slående och följer samma mönster; när kunderna inser värdet våra tjänster och lösningar skapar i deras verksamhet, har vi fått en viktig roll i deras framgång.

Under de senaste 18 åren har jag haft förmånen att spendera tid med många av våra kunder världen över och diskutera deras problem och dagliga reningsutmaningar. Det är alltid tillfredsställande att peka ut nya möjligheter att utveckla verksamheten genom att visa fördelarna med våra lösningar. Jag uppskattar våra lojala kunder för att de alltid är kvalitetsmedvetna och implementerar pålitliga, säkra och hållbara lösningar, alltid anpassade till de senaste reglerna och standarderna. Våra kunder väljer oss eftersom de vill vara mer kostnadseffektiva och energismarta eller för att minska utsläppen och sin miljöpåverkan. Det värde vi skapar i kombination med vår kunskap och nära 30 års erfarenhet gör oss till ett kompetenscenter och en leverantör av högklassiga lösningar.

Jag vill också lyfta fram det hårda och hängivna arbete som varje dag investeras i verksamheten av mina kollegor och partners. Vårt företag är en smidig, extremt innovativ och pålitlig aktör på marknaden – ständigt i förändring. Mellifiq har blivit synonymt med avancerad teknik, innovation och resultatorienterade, värdebaserade lösningar i avancerade fastighets-, industri- och kommunala projekt. Under åren har vi byggt upp ett globalt nätverk av partners som vi har utbildat och certifierat på vårt huvudkontor. Kompetenta och utbildade partners är avgörande för vår fortsatta globala närvaro och vår förmåga att leverera samma högkvalitativa service på alla marknader.

Under min tid som VD har Mellifiq växt till ett respekterat, internationellt och flerfaldigt prisbelönat företag med ett oklanderligt rykte. Vi ökar vår räckvidd med dotterbolagen och noggrant utvalda partners. Vår kundlista växer snabbare än någonsin och innehåller många Fortune 500-företag.

Vi har ökat nettoomsättningen tolv år i följd. De senaste sex åren har den årliga sammanslagna tillväxttakten varit 36 % – med god bruttomarginal och positivt rörelseresultat varje år.

Vi har ett stort utbud av kompletta plug & play-lösningar där varje system designas baserat på det pilotprojekt som vi initierat för att optimera den fullskaliga lösningen. Våra tjänster omfattar också CFD-analys, design och produktion av helautomatiserade nyckelfärdiga system, testning, teknisk expertis, professionell installations- och driftsättningstjänster samt all projektledning. Vi har framgångsrikt genomfört många kompletta entreprenadprojekt med anläggningsdesign, leverans och idrifttagning i viktiga affärsområden som biogas, energiåtervinning i fastigheter, behandling av mikroföroreningar, biogasprojekt och dricksvattenanläggningar, vilket lägger grunden för en stark tillväxt.

Det vi presterat hittills gör mig väldigt stolt över att vara VD för Mellifiq. Vi upplever en ständigt ökande efterfrågan på vår kunskap och expertis med rekordmånga förfrågningar från hela världen. Mellifiq har de senaste åren genomfört många prestigefyllda och banbrytande projekt i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland, Litauen, Slovenien, Nederländerna, Tyskland, Österrike, GCC, USA, Italien, Israel, Sri Lanka, Sydkorea, Indonesien, Kina, Kanada, Nigeria, Centralamerika och många fler länder.

Akademin, vår trendsättande utbildningsplattform, fortsätter att växa och hålla oss i täten inom vårt område. Akademin är viktig och hjälper oss utbilda marknaden om avancerade behandlingstekniker. Hittills har vi utbildat mer än 4 300 yrkesverksamma. De kommande åren planerar vi att etablera Akademin på nya marknader där utbildningen sker med webinarer på en digital plattform.

Trots utmaningarna med COVID-19-pandemin fokuserar vi på vårt humankapital och planerar att fördubbla antalet medarbetare de kommande 18 månaderna. I tider med stor osäkerhet har vi lyckats behålla en stabil tillväxt.

Nyckelfaktorer för fortsatt tillväxt

  • Attrahera skicklig och motiverad personal
  • Utnyttja alla möjligheter och dra nytta av tillväxten på viktiga marknader
  • Utveckla vår teknik och applikationskunskap
  • Ordrar på lösningar som bygger på flera tekniker
  • Utbilda marknaden och certifiera partners
  • Kontinuerligt arbeta med alla större globala standarder
  • Övervaka våra installationer i realtid
  • En växande känsla av att det brådskar att skapa hållbara lösningar
  • Ökat tryck att sänka energiförbrukningen och att ha tillgång till rent vatten och ren luft
  • Ökad medvetenhet hos allmänheten om föroreningar