Fördelarna med högklassig luktborttagning

Den varma köksfrånluften värmer upp garaget

Ringen Centrum, med sina mer än 60 butiker, ligger i centrala Stockholm. Här blomstrar den kulinariska scenen med den populära food-courten ”Teatern” där flera av Sveriges mest kända kockar serverar snabbmat med sin egen kreativa touch.

Fakta

 • Namn:

  Teatern i Ringen Centrum

 • Plats:

  Stockholm, Sverige

 • Industri:

  Ventilation i storkök

 • Syfte:

  – Ökad brandsäkerhet

 • – Minimerad underhållskostnad

 • – Maximal energiåtervinning via befintlig fastighetsventilation

 • – Uppvärmning av det underjordiska garaget med renad frånluft

 • Prestanda:

  Minst 99 % luktreduktion

 • Luftflöde:

  32 400 m3 / h (9 000 L / s)

Lösning:

 • Två Ozonetech RENA Kitchen Solutions och ett skräddarsytt Nodora för maximal luktreduktion

 • Mått (HxBxD):

  1 100 x 695 x 265 mm

 • Effekt:

  1,5 kW

 • Ljudnivå:

  49 dB

 • Nodora

 • Modell:

  Nodora X

 • (Bredd x djup):

  4 800 x 2 300 mm

 • Tryckfall:

  360 Pa

Restaurant Teatern

Food-courten Teatern i Ringen köpcentrum

Problemet

Fastighetsägaren var fast besluten att öka Ringens attraktionskraft. Planen inkluderade en food-court med unik layout och ett högkvalitativt snabbmatskoncept. Restaurangerna skulle bilda en cirkel med en coliseumliknande matplats, därav namnet Teatern.

De nio restaurangerna skulle producera mycket värme och reningen av köksfrånluften måste lösas.

Det fanns två alternativ. Standardlösningen att installera ventilationskanaler med utsläpp till offentliga utomhusområden. Eller att sikta högre och återvinna så mycket energi som möjligt från den varma luften för att sänka den totala energianvändningen.

För AMF Fastigheter, den ledande svenska fastighetsägaren inom hållbarhet, var valet enkelt: De ville vara trogna företagets hållbarhetspolicy och beslutade därför att anlita Mellifiq.

crowded foodcort and chefs working

Teatern erbjuder innovativ läcker snabbmat till överkomliga priser. Stämningen är väldigt avslappnad och återspeglar den speciella känslan på Söder.

Lösningen

Redan tidigt i planeringen presenterades en innovativ lösning: att återvinna värmen i köksfrånluften för att värma upp både köpcentret och det underjordiska garaget.

Ozoninstallationen var hjärtat i lösningen. Två Ozonetech RENA-system installerades med kapacitet att behandla 32 400 m3 / h (9 000 L / s). Syftet var inte bara att möjliggöra effektiv energiåtervinning. Minimerad fettuppbyggnad i ventilationskanalerna minskar också brandrisk, lukt och underhållsbehov. av ventilationskanalerna.

Eftersom Teatern påminner om en cirkusarena eller ett coliseum placerades de två Ozonetech RENA-systemen i mitten för att producera ozon till de nio injektionsställena.

Frånluften skulle släppas ut i parkeringsgaraget, vilket innebar att luften måste behandlas först. Lukten behövde minskas till extremt låga nivåer eftersom lukt från VOC (flyktiga organiska föreningar) kan detekteras i mycket låga koncentrationer. Luftbehandlingen måste också ta hänsyn till praktiska begränsningar i form av utrymme, tryckfall och energieffektivitet.

Lösningen blev till slut ett skräddarsytt poleringssteg framtaget från grunden som uppfyllde alla krav.

wall-mounted RENA Kitchen Solutions

Det automatiska, väggmonterade och fjärrövervakade Ozonetech RENA Kitchen Solutions.

Nodora odor removal system

Högeffektivt luktborttagningssystem med flera injektionspunkter designat från grunden av Mellifiqs ingenjörer.

Utvärdering

Ozoninstallationen har fungerat som förväntat med 100 % avbrottsfri drift. Inget fett har påträffats i kanalerna vid inspektioner. Den varma, renade luften har släppts ut i köpcentret via befintlig ventilation.

Det skräddarsydda RENA-systemet utvärderades sex gånger under en 18-månadersperiod med fokus på luktborttagning och förväntad livslängd för filter.

Lukten var minimal och analyser visar att RENA-systemet tillsammans med den skräddarsydda luktminimeringen tar bort minst 99 % av lukten.

Potentiella besparingar från värmeåtervinningen i MWh (vänster) och euro (höger). De nio restaurangerna skapar en inre ring med godshiss, trappa, hiss och våra RENA Kitchen Solutions (i grönt).

För att maximera värmeåtervinningen kombinerades effektiv kontinuerlig fettreduktion av frånluften med en högklassig värmeväxlare. Vi installerade också en skräddarsydd lösning för luktborttagning i garaget.