Fullskalig lösning för borttagning av mikroföroreningar på Tierps avloppsreningsverk

Mellifiq bygger världens nordligaste fullskaliga anläggning för borttagning av mikroföroreningar

Mellifiq anlitades som huvudentreprenör för ett av de mest prestigefyllda projekten i vattenindustrin i Sverige. Uppdraget var att säkerställa 100 % borttagning av aktiva läkemedelsingredienser (API). Projektet har beskrivits i det prestigefyllda magasinet Cirkulation och utfördes i rekordhastighet och driftsattes redan efter 15 månader. Mellifiq är oerhört stolt över att ha designat och levererat hela tertiär-steget, samt anlitats som teknisk konsult. Lösningen innehåller specialdesignade nyckelfärdiga Ozonetech ozonsystem, multimediefiltersystem och polering med aktivt kol.

Anläggningen har 100 % borttagning av mikroföroreningar, samt COD-, TOC- och BOD-nivåer under detektionsgränser, och desinfektion före utsläpp i den närliggande känsliga naturen.

Vi vill ligga långt framme inom innovation och teknik och är extremt stolta över att ha lyckats genomföra detta projekt.

– Säger TEMABs VD Thomas Ulväng till SVT.