Fullständig borttagning av läkemedelsrester

Fresenius Kabi använder ozon för att ta bort alla läkemedelsrester i sitt processavloppsvatten

Fresenius Kabi är ett globalt företag med 40 000 medarbetare, specialiserat på klinisk nutrition, infusionsterapi och medicinsk teknik.

I Sverige har företaget 1 000 anställda i Uppsala och Brunna. I Uppsala är produktionen inriktad på intravenösa näringslösningar och i Brunna är äggfosfolipider i fokus.

Fakta

 • Namn:

  Fresenius Kabi AB

 • Plats:

  Uppsala, Sverige

 • Industri:

  Läkemedelsproduktion

 • Applikation:

  Rening av industriellt avloppsvatten

 • Kapacitet:

  30 m3/h med 10 ppm API

 • Syfte:

  Borttagning av propofol

 • Prestanda:

  Fullständig borttagning av 10 ppm propofol

Lösning:

 • 3 x Ozonetech RENA Vivo C-series

 • Storlek (HxBxD):

  2 625 x 1 240 x 1 600 mm

 • Effekt:

  5,5 kW

 • Ljudnivå:

  49 dB

Mellifiq ozone treatment system

Tre Ozonetech RENA Vivo C-serien, en lösning designad av Mellifiq. Systemen ozonerar processavloppsvattnet och tar effektivt bort propofol.

 

Problemet

Koncentrationen av den aktiva farmaceutiska ingrediensen (API) propofol i avloppsvattnet från produktionsanläggningen i Uppsala översteg de tillåtna gränsvärdena. Propofol är ett av de läkemedel som används för induktion och underhåll av anestesi. Föreningen är mycket stabil och svår att bryta ner i den biologiska processen i kommunala avloppsreningsverk. Fresenius Kabi behövde därför hitta en ny reningsmetod som effektivt avlägsnar propofol i avloppsvattnet.

Propofols molekylstruktur.

Lösningen

Fresenius Kabi kontaktade oss för att utvärdera hur ozon bryter ner propofol. Det resulterade i ett pilotprojekt utfört av Mellifiq på Mellifiqs anläggning. Studien visade att propofol bröts ner till 100 % och resulterade i ett fullskaligt erbjudande baserat på resultaten och bedömningen av pilotprojektet. Lösningen var en kombination av ultrafiltrering (UF) och flera Ozonetech RENA Vivo C-serie ozonsystem. Mellifiqs konsultteam designade lösningen så att den kunde anslutas till befintliga rör och i befintligt utrymme.

Utvärdering

Återigen har ozon visat sig vara en effektiv metod att avlägsna läkemedelsrester och propofolnivåerna har nu minskat och ligger under kravnivån. Systemet installerades och driftsattes på plats av våra ingenjörer. Drift och prestanda övervakas kontinuerligt med ett integrerat ORP-styrsystem. Lösningen bryter effektivt ner mer än 10 ppm propofol till nollnivåer. Avloppsvattnet släpps sedan ut till det kommunala avloppsreningsverket Kungsängsverket i Uppsala.