Högsta kvalitet på Norrvattens dricksvatten

En kemisk barriär gör dricksvattnet i Stockholms ännu bättre

Norrvatten betjänar hela norra Stockholm och levererar världens bästa dricksvatten. När anläggningen skulle byggas ut och kapaciteten höjas ytterligare var det naturligt att engagera Mellifiq i FoU-projektet för att utvärdera avancerad oxidation. Mellifiq var rådgivare i projektet och levererade ett nyckelfärdigt Ozonetech RENA Vivo ozonsystem som en fast kemisk barriär mot mikroföroreningar och för att höja renheten ytterligare. Projektet ligger nu till grund för en total ombyggnad av hela reningsanläggningen, vilket kommer höja vattenkvaliteten över det som idag betraktas som den högsta nivån.

Fakta

 • Namn:

  Görvälns vatttenverk

 • Plats:

  Järfälla, Sverige

 • Utmaning:

  Kemisk barriär och desinfektion av dricksvatten

 • Bransch:

  Kommunal dricksvatten-anläggning

 • Projektvärde (USD):

  100 000

Lösning:

 • Mellifiqs leverans:

  Design, automation, instrumentering , nyckelfärdigt ozonsystem

 • Prestanda:

  0,1-8 ppm upplöst ozon

 • Kapacitet:

  50 m3/h

 • Storlek HxBxD (cm):

  180x120x80