Ingen mer störande lukt från pumpstationen vid hamnen i centrala Stockholm

Nodora Cat löste problemet med höga utsläpp av svavelväte på kaj i centrala Stockholm

Stockholm ligger vid kusten och har helt naturligt en intensiv båttrafik – både för handel och passagerare. Varor lossas och lastas kontinuerligt, samtidigt som människor gör nöjesresor med färjor eller tar fartyg till Finland och de baltiska länderna. Stockholms Hamn AB är organisationen som samordnar verksamheten i Stockholms hamnar och närliggande kommuner. Stockholms Hamn AB grundades 1908 och säkerställer en smidig transitering av fartyg och färjor.

Fakta

 • Namn:

  Stockholms Hamn AB

 • Plats:

  Stockholm, Sverige

 • Bransch:

  Rening avloppsvatten

 • Luftflöde:

  200 l/s

 • Syfte:

  Minimum 98 % borttagning av svavelväte, H2S

 • Resultat:

  Fullständig borttagning av svavelväte över tid

Lösning:

 • Nodora CAT

 • Storlek (HxBxD):

  2 070 x 760 x 2 320 mm

 • Vikt:

  1 500 kg

 • Anslutning:

  125 mm runda kanaler

Nodora cat installation

Det installerade Nodora CAT färdigt att skeppas.

Problemet

Detta fall är relaterat till den mest centrala hamnen i Stockholm: Masthamnen. Här anländer passagerarfärjor efter kryssning i Östersjön. Problemet var relaterat till deras avloppsvatten, som släpptes ut i den närliggande pumpstationen innan de överfördes till avloppsreningsverket. Pumpstationens grop var inte helt förseglad, så utsläpp av H2S härstammar från vattnet. Vid dockning ökade H2S-koncentrationen ofta upp till 600 ppm. Under sådana förhållanden orsakar H2S en karakteristisk obehaglig lukt och en miljöfara. Därför krävdes behandlingssystemet att minska H2S-koncentrationen ner till 10 ppm, vilket innebär en minskning högre än 98%.

Lösningen

Mellifiq har den mest kostnadseffektiva lösningen för detta fall: Nodora ™ CAT, som innehåller det aktiva materialet Rubicat ™. Detta granulära adsorbent är speciellt utformat för att ta bort H2S från luftströmmar, även i höga koncentrationer. Till skillnad från liknande material som aktivt kol är det inte brandfarligt och behöver inte kastas som farligt material.

En Nodora CAT anslöts till det nybyggda ventilationssystemet från gropen till luftavgaserna. Alla utsläpp från avloppsvattnet överfördes till H2S-behandlingssystemet för att undvika läckage i rummet. Nodora CAT var designad för att helt ta bort H2S, som varar i flera år utan betydande underhåll.

Sedan installationen av Nodora CAT upptäcktes inga betydande H2S-utsläpp.

– Michael Söderström, Projektledare

Utvärdering

H2S avlägsnades effektivt med Nodora CAT, med utsläpp långt under gränserna sedan installationen. Under många veckor placerades en H2S-sensor vid behandlingssystemets utlopp som validerade prestandan. Inga signifikanta värden för H2S observerades. Även om en tolerans upp till 10 ppm accepterades i processkraven avlägsnade Nodora CAT 100% H2S även under de högsta belastningarna.

Systemet har varit i drift länge nu och uppfyller både kraven på prestanda och låga driftskostnader. Tack vare Nodora CAT kommer det inte att finnas några farligare H2S-utsläpp från pumpstationen, oavsett belastning på avloppsvatten. Fördelarna för den omgivande miljön är särskilt betydande, särskilt med tanke på webbplatsens avgörande centrala läge.