Jernhusen renar frånluften på Burger King med ozon

Inbyggd luftrening håller imkanalerna rena

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar tågstationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen är ett kommersiellt fastighetsbolag som grundades 2001 och ägs av den svenska staten.

Burger King är hyresgäst i fastigheten Stockholms centralstation. I alla storkök byggs fettavlagringar upp i kanalerna som måste rengöras med högtryckstvätt regelbundet för att minska brandrisken. Jernhusen ville minska både brandrisken och spridningen av matlukt i omgivningen och valde därför att installera ett Ozonetech RENA Kitchen Solutions.

 

Fakta

 • Namn:

  Burger King

 • Plats:

  Stockholms Centralstation

 • Bransch:

  Hamburgerrestaurang

 • Syfte:

  Luftrening och energiåtervinning

 • Flöde:

  15 000 m3/h

Lösning:

 • Ozonetech RENA Kitchen Solutions

 • Storlek (HxBxD):

  400 x 400 x 200 mm

 • Effekt:

  1 kW

 • Ljudnivå:

  49 dB

Stockholm central station building

Stockholms Centralstation

Problemet

Jernhusen behövde minska brandrisken och kunna återvinna värmeenergin i frånluften. Jernhusen såg också en möjlighet att undvika kostnaderna för rengöring av kanalsystemet.

Förutom de vanliga mekaniska fettfiltren i kökskåpan, hade Burger King ingen luftrening. Plattvärmeväxlarna fylldes snabbt med fett, vilket minskade deras effektivitet. Vi ville hitta en lösning som minskade brandrisken men också gav oss möjlighet till effektivare energiåtervinning.

– Projektledare, Jernhusen

Lösningen

En högpresterande Ozonetech RENA Kitchen Solutions levererades för att rengöra hela luftflödet från Burger Kings två stora kökskåpor installerade över fritöser och grillar. Koncentrerad ozon injiceras direkt i imkanalerna för att effektivt eliminera fett och luktpartiklar. Ozonet produceras på plats av en ozongenerator, ozonet kan sen ledas till en eller flera kåpor, vilket ger stor frihet att placera utrustningen. Systemet behöver bara el och syre från den omgivande luften för att producera ozon. Processen är helautomatisk och ingenting behöver fyllas på regelbundet.

Utvärdering

Ozonetech RENA Kitchen Solutions renar frånluften från fett och hindrar normal fettuppbyggnad på ventilationskanalernas väggar. Detta minimerar brandrisken samtidigt som behovet av manuell rengöring av kanalväggarna minskas kraftigt.

Reningen har också minskat luktproblemet avsevärt. Ozonrening är ett beprövat sätt att öka brandsäkerheten, sänka kostnaderna och undvika spridning av matlukt. Dessutom skapas möjligheten att installera värmeväxlare och återvinna värmeenergin i den uppvärmda luften.

Förutom att minska brandrisken och spridningen av lukt, har lösningen också möjliggjort effektiv energiåtervinning. Stora kök förbrukar stora mängder energi, de är riktiga ”energitjuvar” och värmeenergin i frånluften står för en stor del av energiförbrukningen. Idag har vi en plattvärmeväxlare i rökkanalen som återvinner cirka 65 % av värmeenergin i luften.

Fördelarna med att installera ozonbehandling i restaurangkök är många och ett ozonsystem kan spara hundratusentals kronor per år. När utrustningen har installerats och tagits i drift, vilket går mycket snabbt och smidigt, krävs knappast något underhåll eftersom systemet är självgående och inte kräver operativ personal på plats.