Luktborttagning och energiåtervinning på ny nattklubb i Stockholm city

Inga invånare klagomål, minskad energikostnad och mindre miljöpåverkan

L’Avventura ligger i hjärtat av Stockholm. Den tidigare biografen från 1927 har byggts om och restaurerats av Sveriges största nöjeskoncern Stureplansgruppen till en lyxig nattklubb med högklassig restaurang och två barer. Den italienska restaurangen strävar efter att lyfta den italienska känslan till en ny nivå. L’Avventura öppnade i början av 2018.

Fakta

 • Namn:

  Restaurant L’Avventura

 • Plats:

  Stockholms city, Sverige

 • Bransch:

  Restaurang, köksfrånluft

 • Syfte:

  Luktborttagning, energiåtervinning och ökad brandsäkerhet

 • Prestanda:

  Minst 80 % energiåtervinning, 99,8 % luktborttagning och kraftigt minskad brandrisk

Systemlösning:

 • Ett Ozonetech RENA Kitchen Solutions kombinerat med ett Nodora luftbehandlingssystem

 • Ozonetech RENA Kitchen Solutions:

 • Storlek (HxBxD):

  970 x 750 x 265 mm

 • Effekt:

  1,75 kW

 • Ljudnivå:

  49 dB

 • Nodora (6 moduler)

 • Storlek (HxBxD):

  2 070 x 3 480 x 1 520 mm

 • Tryckfall:

  80 Pa

The point of discharge of exhaust air

Luften från köket släpps ut mot en närliggande innergård och de boendes balkonger.

Problemet

Planen var att kökets frånluft skulle släppas ut på en innergård omgiven av bostäder där lägenheternas balkonger ligger alldeles ovanför restaurangen. De boende hade märkt av lukten och eftersom Stureplansgruppen är en aktör av högsta klass i den svenska underhållningsbranschen var de fast beslutna att eliminera risken för klagomål och negativ publicitet.

Lösningen

För att hantera luktproblemet kontaktade Stureplansgruppen Mellifiq. Ett Ozonetech RENA Kitchen Solutions tillsammans med vårt katalytiska blandbäddsfilter Nodora var den perfekta lösningen. Först tar Ozonetech RENA-systemet kontinuerligt bort fett från köksfrånluften genom att injicera ozon i imkanalen. Den behandlade luften passerar sedan Nodora som renar luften och eliminerar lukt. Den varma, rena luften passerar sedan genom den kombinerade fläkten och värmeväxlaren. Tack vare Ozonetechs RENA-systemet och Nodora minimeras behovet av att underhålla och rengöra värmeväxlaren och fläkten manuellt. Slutligen släpps den renade frånluften ut. Nodora är ett modulsystem med extremt lågt tryckfall (dvs. låg energiförbrukning) med tanke på systemets höga kapacitet. Nodora har också en ovanligt hög reningskapacitet i förhållande till sin storlek – vilket är mycket fördelaktigt när reningskraven är höga men utrymmet begränsat.

Utvärdering

Efter installationen och de första testerna, utvärderades luften med ett antal friska näsor. Resultatet var mycket gott: ingen lukt. För att bekräfta resultatet analyserades luften med avseende på total prestanda och luktborttagningseffektivitet. Mätningarna visade ett att 99,8 % av lukten togs bort vid ett totalt tryckfall på endast 80 Pa. Dessutom har den totala energiförbrukningen minskat eftersom värmen återvinns. Ytterligare en stor fördel är att brandrisken nu är nära noll, eftersom imkanalen är fettfri.

Rena kitchen solution

RENA Kitchen Solutions

Det högprestanda och fjärrövervakade Ozonetech RENA-systemet är syrgasmatat och vätskekylt. Det är det enda sättet att kontinuerligt producera stora mängder koncentrerat ozon – vilket i sin tur är det enda sättet att kontinuerligt och automatiskt ta bort fett i imkanalen med ett absolut minimum av underhåll och byte av delar.

Six Nodora moduls in a 3x2 pattern

I denna installation användes totalt sex Nodora-moduler i en 3 x 2-integrerad kombination. Nodora är den mest effektiva luftfiltreringslösningen på marknaden och är noggrant utformad för att minimera tryckfall i luftflödet samt under hela tiden konsumera 100% av det aktiva filtreringssubstansen.