Lukten från kolgrillen stör inte längre kontoren

Ozonetech RENA Pro ozonsystem möjliggör avlägsnande av upp till 91,5 % lukt

Nordstan är det största köpcentret i Göteborg, Sveriges näst största stad. Dess centrala läge, enkel parkering och många restauranger, kaféer, butiker och butiker gör det till ett av de mest besökta galleriorna i Sverige. I köpcentret och i närheten finns det också många kontor. När hyresgästerna klagade över att de störs av lukt, reagerade köpcentrets ledning snabbt och kontaktade oss.

Fakta

 • Namn:

  Nordstan köpcentrum

 • Plats:

  Göteborg, Sverige

 • Bransch:

  Restaurang, köksfrånluft

 • Syfte:

  Luktkontroll

 • Prestanda:

  72 % VOC-minskning och 78 % luktborttagning

 • Luftflöde:

  1 100 l/s

Lösning:

 • Ozonetech RENA Pro B4

 • Storlek (HxBxD):

  800 x 600 x 1 800 mm

 • Effekt:

  2,3 kW

 • Ljudnivå:

  55 dB

Ozonetech rena pro system

Ozonetech RENA Pro är riggmonterat och installerat nära ventilationskanalen där ozonet injiceras. Driften är automatisk och installationen inkluderar slutet kylsystem, syrekoncentrator, ozonsensorer och fjärrövervakning.

Problemet

En av restaurangerna i köpcentret hade nyligen byggts om för att skapa plats för en kolgrill. Grilloset hade en intensiv lukt och högt fettinnehåll, vilket störde kontoren runt omkring när vinden blåste åt deras håll. Med en flödeshastighet på 1100 l/s ökade lukt och orsakade ofta klagomål från kontorsarbetarna. I de flesta kök innehåller luften som sugs in i ventilationen låga mängder luktpartiklar. Med det gäller inte kolgrillar. Kolet producerar mycket rök och sotpartiklar som skyddar luktföreningarna från att behandlas. Det är därför kolgrillar är en stor utmaning.

Lösningen

För att minimera luftutsläppen valdes ett Ozonetech RENA Pro ™ ozonsystem. Plug-and-play-installationen gjordes på baksidan av restaurangen nära ventilationskanalerna, utom synhåll från kunderna. Ozonetech RENA-systemet är monterat på en rigg som passar en halv EUR pall. Ozonet injiceras direkt i ventilationen.

Det högprestanda och fjärrövervakade Ozonetech RENA-systemet är syremätat och vätskekylt. Det är det enda sättet att producera stora mängder koncentrerat ozon stabilt över tid – vilket i sin tur är det enda sättet att kontinuerligt och automatiskt ta bort fett från imkanalen med ett absolut minimalt underhåll. HELS ™ -tekniken, vår elektrodlösa teknik för ozongenerering, producerar upp till 30% mer ozon jämfört med traditionella Corona-urladdningstekniker. Dessutom producerar Ozonetech RENA-systemet inga farliga biprodukter som NOx och HNO3. Säkerheten är hög. Vid ozonläckage eller lågt lufttryck i kanalen stängs ozongeneratorn automatiskt av.

Utvärdering

Ozonetech RENA Pro levererade som lovat med en genomsnittlig minskning av VOC (Volatile Organic Compounds) på 72 % och en genomsnittlig luktreduktion på 78 %, med ett max på 91,5 %. Reningen var stabil vid olika köksbelastningar. Prestandatester gjordes under både hög och låg köksaktivitet, vilket gav pålitliga testresultat.

Tack vare Ozonetech RENA Pro störs inte människorna på de närliggande kontoren av lukt, inte ens när aktiviteten i köket är maximal. Nordstan och restaurangägaren kan lita på att investeringen under lång tid kommer att hålla omgivningen fri från lukt från den populära kolgrillrestaurangen.