Luktreduktion för avloppsreningsverk

För att få goda resultat krävs en ozonbehandling man kan lita på

Försörjning av dricksvatten och rening av avloppsvatten i Tierps kommun sköts av Tierp Energi & Miljö AB (TEMAB). Dricksvattnet framställs från grundvatten som filtreras och behandlas. Livsmedelsverket inspekterar aktivt kvaliteten på dricksvattnet för att säkerställa att det håller högsta kvalitet innan det distribueras vidare för konsumtion. Vatten från duschar, disk- och tvättmaskiner med mera som hamnar i avloppen måste först behandlas och renas innan det kan släppas ut i naturen igen. Det görs för att förhindra att närliggande vatten övergöds eller förorenas på sätt som kan påverka vattnets ekosystem. I reningsprocessen avlägsnas större partiklar och objekt, organiska föreningar och näringsämnen från avloppsvattnet med hjälp av flera olika steg och tekniker. Efter reningen bildas två fraktioner; en del som kan återvinnas till vatten i naturen och den andra blir en blandning som kallas slam. Slammet skickas vidare för ytterligare behandling för att till sist kunna deponeras.

Fakta

 • Namn:

  Tierps Energi & Miljö AB, TEMAB

 • Plats:

  Tierp, Sverige

 • Syfte:

  H2S och luktreduktion

 • Prestanda:

  87 % genomsnittlig H2S-reduktion i 5 m3 / s luftflöde

Lösning:

 • Ozonetech RENA Pro-serien

 • Storlek (HxBxD):

  1 800 x 800 x 600 mm

 • Effekt:

  2,0 kW

Sewage treatment plant

Avloppsreningsverket i Tierp, Sverige.

Problemet

I slambehandlingsprocessen bildas ett stort antal luktämnen som härstammar från mikroorganismers nedbrytning av diverse organiska ämnen, vars komposition kan variera beroende på vilken typ av avloppsvatten som bearbetas (industrier eller hushåll). Bland annat bildas svavelämnet H2S som är ett av de mest illaluktande ämnena som finns. Lukten känns redan vid några få miljarddelar i luften (ppb, parts-per-billion) och har en karaktäristisk lukt av ruttna ägg. Redan ett litet läckage kan medföra kraftigt obehag, inte bara för de anställda utan också för boende och verksamheter i närheten.

Lösningen

Innan Ozonetech kom in i bilden hade det redan installerats ett ozonsystem som tyvärr inte löste luktproblemet. Vi var dock säkra på att en väl utformad ozonlösning skulle fungera utmärkt för Tierp ARV. Ledningen såg också investeringen som ett sätt att få en bättre arbetsmiljö. Efter analyser och beräkningar offererade vi ett högprestanda RENA Pro-system, inklusive sensorer och övervakning. Placeringen av injektionspunkten beräknades baserat på uppehållstid och i ett nära samarbete med TEMAB för att få maximal reningseffekt.

Utvärdering

RENA Pro-systemet minskade snabbt och signifikant H2S-nivån i den behandlade processventilationen. Jämfört med den tidigare installerade ozonlösningen uppnåddes en betydligt högre genomsnittlig luktreduktion, hela 87 %, Det noga utformade RENA Pro-systemet minimerade dessutom risken för luktläckage och bakteriell tillväxt i ventilationskanalerna.

Diagrammet visar den dagliga genomsnittliga H2S-koncentrationen innan vi kallades in. Till vänster är den dagliga genomsnittliga koncentrationen i sex dagar utan ozonbehandling. Till höger är den dagliga genomsnittliga koncentrationen för sex dagars behandling med den tidigare leverantörens ozonsystem.

 

Den här grafen visar en jämförelse av den dagliga genomsnittshalten av H2S för både den förra leverantörens ozonbehandling och för vårt RENA Pro-system. Under en sexdagarsperiod reducerade vår lösning H2S-halten med i genomsnitt 87 % jämfört med den förra leverantörens lösning.