Marks kommun renar vattnet med ozon

Järn- och mangan-nivåerna hamnade klart under gränsvärdena

I Marks kommun får medborgarna sitt vatten från flera små vattenkällor, alla med god kvalitet på råvatten. Vattnet renas vid kommunens vattenverk innan det pumpas ut i ledningarna till invånarna som dricksvatten.

Allt avloppsvatten från invånarna tas till det kommunala avloppsreningsverket där det renas för att åter släppas ut i naturen. Mangan är en metall som finns naturligt i grundvatten, ofta tillsammans med järn. Grundvatten från borrade brunnar innehåller ofta löst järn och mangan. Råvattnet i grundvattenbrunnen i Marks kommun har halter av järn och mangan som överstiger Livsmedelsverkets rekommendationer och renas därför innan det distribueras till hushållen.

Fakta

 • Namn:

  Öxabäck vattenverk

 • Plats:

  Marks kommun, Sverige

 • Bransch:

  Kommunal vattenrening

 • Syfte:

  Reduktion av järn och mangan

 • Flöde:

  260 m3/h

Lösning:

 • Ozonetech RENA högprestanda ozonsystem

 • Storlek (HxBxD):

  400 x 400 x 200 mm

 • Effekt:

  1 kW

 • Ljudnivå:

  49 dB

 

Waste water treatment plant in Mark's municipality

Avloppsreningsverk i Marks kommun.

Problemet

I början av 2013 rapporterade media att Öxabäcks vattenverk hade fått ett haveri vilket innebar att vattnet inte kunde renas från mangan. Manganhalten var för hög, vilket missfärgade vattnet – vilket dock inte var farligt för vuxna att dricka. Barn och spädbarn fick däremot inte dricka vattnet eller blanda det med något.

Mellifiq visade sig vara mycket kompetenta inom ozonbaserad vattenrening. Efter en kort överläggning dimensionerades och levererades en ny anläggning. Tidiga antaganden reviderades och man fann att ett mindre RENA ozonsystem än vad man ursprungligen trodde skulle ge tillräcklig rening. Med Mellifiqs hjälp fungerar anläggningen nu bra. Vi hamnade långt under gränsvärdet för mangan.

Lösningen

Marks kommun kontaktade oss för information om hur ozon kan användas för att rena dricksvatten. På kort tid installerades ett mindre ozonsystem som direkt efter installation började rena vattnet. I samband med driftsättningen tog vi fram rekommendationer för optimering av det totala systemet. Anläggningen optimerades bland annat med avseende på mängden tillsatt ozon och upplösningen av ozon i vattnet.

Utvärdering

Ozon fungerar utmärkt för att rena mangan från dricksvatten. Anläggningen levererades och optimerades på mycket kort tid, eftersom det var viktigt att snabbt komma igång med reningen av dricksvattnet. Det hela resulterade i ett kostnadseffektivt och mer tillförlitligt vattenreningssystem för kommunen.