Mellifiq löser utmanande luktproblem i Torup

Mellifiqs kombination av ozon och avancerad luftfiltrering löser problemet med störande lukt från avloppsvatten

Reningsverket i skånska Torup hade länge haft besvär med lukt från det inkommande avloppsvattnet. Efter en snabb luftanalys undersökning valdes plasmabehandling som lösningen.

Effekten av behandlingen var obefintlig och något mer kraftfullt måste implementeras. Ursprungligen övervägdes Nodora ADS luftfiltreringssystem. Efter överläggning om hög luftfuktighet och mycket stränga utrymme krav valdes Ozonetech RENA Pro B2 ozonsystem för att ersätta plasmasystemet. Att gå till ozon eliminerade också behovet av att byta ut kolmaterial med jämna mellanrum.

Mellifiq koordinerade installationen och luktproblemet eliminerades. Det visade sig att B2-modellen hade så hög kapacitet att den kunde köras på 50 % effekt. Ozonetech RENA Pro körs nu 24/7 och ser till att Torup luktar fräscht.

Fakta

 • Namn:

  Torups reningsverk

 • Plats:

  Torup, Sverige

 • Utmaning

  Lukt från obearbetat avloppsvatten

 • Bransch:

  Kommunalt reningsverk

 • Projektvärde (USD):

  30 000

Lösning:

 • Mellifiqs leverans:

  Ett Ozonetech RENA Pro B-serie nyckelfärdigt ozonsystem, teknikkonsulting

 • Prestanda:

  Fullständig luktborttagning på reningsverk

 • Kapacitet:

  50 000 m3/h obearbetat avloppsvatten

 • Storlek HxBxD (cm):

  180x80x60