Mellifiqs ozonlösning ger nya insikter i dricksvattenrening

Framtiden för dricksvatten i Trollhättan är nu en del av Mellifiqs hållbarhetsagenda

Trollhättan Energi är ett allmännyttigt företag som ägs och drivs av staden Trollhättan. De förser staden med bland annat el, fiber och rent vatten. Ett av deras senaste projekt var att bygga en ny dricksvattenanläggning med 1500 m3 per timme för att förse staden med dricksvatten. Vattenreningsanläggningar i den storleken tar ofta många år att designa och bygga.

Fakta

 • Namn:

  Trollhättan Energi

 • Plats:

  Trollhättan, Sverige

 • Utmaning:

  Dricksvatten kemiskt och biologiskt barriärsystem

 • Bransch:

  Kommunal dricksvattenanläggning

 • Projektvärde (USD):

  200 000

Lösning:

 • Mellifiqs leverans:

  Design, konsulting, automatation, Ozonetech RENA Vivo A-serie, driftsättning

 • Prestanda:

  Automatisk ozonering 0,1-4 ppm upplöst ozon

 • Kapacitet:

  16 kbm/h

 • Storlek, HxBxD (cm):

  180x120x80

Problemet

Trollhättan har fått sitt vatten från reningsverket i närliggande Överby sedan 1962. Efter nästan 60 år i drift har det överträffat de förväntade 50 åren. Utrustningen är föråldrad och klarar inte att uppfylla gällande vattenstandarder.

Vattnet hämtas från Göta kanal, vilket medför risker för produktionen av rent och säkert dricksvatten. Kanalen är mycket trafikerad av både fritidsbåtar och kommersiella båtar. Dessutom släpper många lokala industrier och reningsverk ut sitt vatten i kanalen. För att minska dessa risker kommer den nya dricksvattenanläggningen att hämta vatten direkt från Vänern, som har sin egen vattensammansättning och sina särskilda utmaningar.

För att säkerställa att anläggningen blir tillförlitlig och att man får en högklassig lösning, startade Trollhättan Energi ett pilotprojekt. Projektet innehåller alla de behandlingssteg som kommer ingå i den nya anläggningen. Det gör att man kan verifiera processlayouten och dimensioneringen av det fullskaliga systement.

Pilotprojektet har två delar med en komplett processlinje i liten skala i Överby. En kompletterande studie med minskad omfattning genomfördes vid en befintlig vattenreningsanläggning i Kungälv som redan hämtar vatten från Vänern. Byggandet av en ny anläggning kommer att påbörjas under 2023 med en förväntad färdigställande 2026.

Lösning

Mellifiq kontaktades för att leverera behandlingssystemen för pilotprojektet, både i Överby och i Kungälv. Systemen ska klara de nya kraven på mikrobiell kontroll och borttagning av mikroföroreningar, som läkemedelsrester och bekämpningsmedel. I nya studier har man hittat spår av mikroföroreningar som läkemedelsrester, PFOS och PFAS i Sveriges största sjöar. Vanliga metoder för att hantera detta är ozonering och filtrering med aktivt kol – en kombination som användes på båda platserna.

Man ville ha bästa tillgängliga teknik och därför valdes ozon som en extra mikrobiell barriär. Flera teknikkombinationer ska testas för att hitta bästa sättet att behandla den unika vattensammansättningen i Göta Älv.

Ett Ozonetech RENA Vivo-ozonsystem valdes för två pilotprojekt på olika platser. Mellifiq tog snabbt fram och skickade två fullt utrustade system för uthyrning i två år.

panoramic view Trollhättan

Panorama över Trollhättan

Utvärdering

Eftersom även den minsta modellen i RENA-serien innehåller alla nödvändiga funktioner för en fullt fungerande ozoneringsprocess kan designen nu skalas upp för den fullskaliga lösningen.

Mellifiq-systemet kan leverera automatisk ozonering med variabel effekt på 0,1-4 ppm upplöst ozon

Överby

Pilotprojektet ska imitera hela produktionsprocessen för dricksvatten i liten skala. Att behandla det faktiska vattnet säkerställer att den nya anläggningen levererar dricksvatten av hög kvalitet enligt dagens standarder när den skalas upp. Genom att köra systemet i sex månader fick vi viktiga data om driftkostnader och underhållsbehov.

Behandlingsprocessen ser ut så här:

 • Koagulering med efterföljande sandfiltrering
 • Ozonering följt av ett långsamt filter
 • Ultrafiltrering
 • Aktivt kolfilter för polering
 • Flera doseringspunkter för kemikalier för pH-justering

Alla produkter och komponenter monterades i containrar som placerades nära den nuvarande anläggningen. Detta minimerade störningar i den dagliga driften av den befintliga anläggningen.