Orkla bytte klor mot ozon

Inga kemikalier och 80 % lägre driftkostnad

Orkla Foods Sverige AB är en svensk livsmedelstillverkare som ingår i den norska koncernen Orkla. Gruppen producerar inlagd fisk, skaldjur, processade potatisrätter, färdigmat, frukt- och bärprodukter, inlagda grönsaker, ketchup, såser och frukostflingor.

Orkla Foods Sverige har 1 500 anställda, 11 produktionsanläggningar och en omsättning på över 500 miljoner euro.

I Kungshamn tillverkar man Abbas kaviar, inlagd sill och fiskbullar. Anläggningen har sedan länge använt ozon för att desinficera processutrustning och ytor.

Fakta

 • Namn:

  Orkla Foods AB

 • Plats:

  Kungshamn, Sverige

 • Bransch:

  Livsmedelsproduktion

 • Syfte:

  Desinfektion och sanering

 • Prestanda:

  Flöde 60 l/min med 1 ppm ozonrest

Lösning:

 • Ozonetech RENA Vivo B series Food & Hygiene solutions

 • Storlek (HxBxD):

  2 580 x 1 200 x 800 mm

 • Effekt:

  1 kW

 • Ljudnivå

  49 dB

Ozonetech RENA Vivo high-performance ozone system

Ozonetech RENA Vivo högprestanda ozonsystem minskade driftkostnaderna med 80 %.

Problemet

På 1990-talet använde anläggningen i Kungshamn stora mängder klordioxid för desinfektion av processutrustning. Kostnaderna var höga, över 10 000 euro per år, och de hade också problem med klorgasutsläpp. Anläggningen behövde ständigt ventilera ut klor vilket ledde till att klordioxidbehandling blev ett arbetsmiljöproblem. Det ersattes då med ett ozonsystem. Flera år senare när produktionsvolymen hade ökat, räckte inte ozonsystemets kapacitet till längre. Detta, tillsammans med brist på service från leverantören, innebar att Orkla behövde hitta en ny framtidssäker lösning.

Lösningen

Orkla hade bra erfarenhet av ozonrening och valde oss på Mellifiq för att få en mer utvecklad och pålitlig lösning. 2016 levererade vi ett fullskaligt nyckelfärdigt Ozonetech RENA Vivo högpresterande ozonsystem, med modulär design som gjorde det enkelt att öka kapaciteten.

Det nya Ozonetech-systemet är automatisk och justerar kontinuerligt ozonkoncentrationen i processvattnet. Orkla ville också öka desinfektionens tillförlitlighet ytterligare. Vårt Premium-serviceavtal innebär att vi erbjuder förlängt produktansvar. Avtalet omfattar komponenter och fjärrövervakning av ozonsystemets prestanda med O3Eye™ – 24 timmar per dag, 365 dagar om året. Eventuella avvikelser rapporteras automatiskt och direkt till vårt servicecenter. Ett Premium-serviceavtal innebär att vi kan leverera en stabil drift för Orkla på plats.

Under driftsättningen av systemet kunde vi också optimera Orklas verksamhet. Med ozondesinfektionen installerad behövs ingen slutlig sköljning. Anläggningens vattenförbrukning minskade därför avsevärt samtidigt som stilleståndstiden minskade. Dessutom var risken för återkontaminering vid sköljning med kommunalt vatten eliminerad.

Med Mellifiqs lösning sparar vi stora mängder vatten, helt i linje med vår miljöpolicy. Stabiliteten och tillförlitligheten hos ozoneringen av vårt sanitära sköljvatten har förbättrats. Ozonsystemet prioriteras nu för vår viktigaste produktionslinje.

– Produktionschef, Orkla Foods

Utvärdering

Det nya Ozonetech RENA Vivo högprestanda ozonsystemet har minskat driftstoppen och vattenförbrukningen avsevärt. De totala besparingarna med vår nya reningslösning uppgår till 80 %. Uppgraderingen har ökat kvaliteten på vårt miljö-, säkerhets- och hälsoarbete och våra medarbetare uppskattar säkerheten och stabiliteten hos systemet.

Abbas herring in different flavours

De välkända svenska Kalles kaviar och Abbas sill produceras i Kungshamn på den svenska västkusten.