Poppels Bryggeri ersatte perättiksyra med ozon

Grönare profil när man slutade med kemikalierening

Poppels Brewery, ett av de snabbast växande hantverksbryggerierna i Sverige, har redan etablerat en grön miljövänlig profil. Nu har de tagit ett betydande steg mot att sänka sin miljöpåverkan önnu mer genom att implementera ozonteknik i sin dagliga verksamhet.

Bryggeriet ligger i Partille i toppmoderna lokaler med kapacitet att klara den växande efterfrågan på deras öl i hela landet. Bryggeriet brygger många populära öl som Russian Imperial Stout och Belgian Wit. Bryggarna behövde ett mer hållbart alternativ till hanteringen och användningen av kemikalier och valet föll på ozon.

Fakta

 • Namn:

  Poppels Bryggeri

 • Plats:

  Sverige

 • Bransch:

  Bryggeri

 • Syfte:

  Desinfektion och sanering

 • Prestanda:

  15 min behandling med 1 ppm ozon

Lösning:

 • Ozonetech RENA Vivo A-serien Bryggerilösningar

 • Storlek (HxBxD):

  1 800 x 1 200 x 800 mm

 • Effekt:

  0,75 kW

 • Ljudnivå:

  49 db

Poppels brewery from outside window

Poppels flyttade till större och modernare lokaler 2015 för att underlätta fortsatt expansion.

Problemet

En snabbt ökande produktion innebär ökade kostnader för förbrukningsvaror samt ökad hantering och lagring av kemikalier. Bryggeripersonalen behövde hantera användningen av perättiksyra som rutinmässigt applicerades för att desinficera fermentationstankarna och påfyllningsmaskinerna efter varje produktionscykel. Perättiksyra är ett vanligt sanitetsmedel men kräver noggrann hantering och noggrann sköljning i processutrustning för att säkerställa biproduktfritt öl.

Lösningen

Som ett gemensamt projekt med Mellifiq implementerades en Ozonetech-högpresterande ozonlösning i det befintliga Clean-in-Place-systemet. Ozon produceras på ett säkert sätt endast på begäran och ersätts därmed med tidigare användning av syra. Vattenhaltigt ozon cirkulerar nu i systemet efter kaustisk rengöring av processutrustningen.

Ozonetech RENA Vivo A-serien är installerad i en sidoström ansluten till huvud-CIP-systemet.

Ozonanvändning för processutrustning sanitet kräver ett högpresterande, syrgasmatat och vattenkyldt ozonsystem med en integrerad gas-flytande ozonöverföringsmekanism.

Ozon är vår nya standard för desinfektion och vi är mycket nöjda med att kunna sluta använda kemikalier; det gör arbetsmiljön säkrare. Ozonsystemet är också lätt att använda för CIP.

– Bryggarteamet

Utvärdering

Efter ozonrening av fermentationstankarna och påfyllningsmaskinen valideras desinfektionsresultaten med ATP-analys. Ozonetech RENA Vivo-systemet levererar resultat enligt Poppels höga krav. Bryggerierna har nu en syrafri arbetsmiljö.

RENA Vivo A-series

RENA Vivo A-serien är integrerad i det befintliga CIP-systemet.