Mellifiq saneringslösning eliminerar legionella på ledande djurfodersanläggning

Ledande djurfoderstillverkare valde våra ozonsystem för att hantera omfattande föroreningsproblem

Vår kund är ett ledande företag inom djurfodersindustrin som har en historia som sträcker sig över tre århundraden. De kontaktade Mellifiq 2017 på grund av allvarliga problem orsakade av förorening med bakterien legionella på deras anläggning i Danmark och begärde en lösning för att desinficera ventilationen i produktionområdet.

Som i de flesta livsmedelsindustrier utgör bakterier som Legionella och Salmonella ett allvarligt kontaminationshot.

Företaget valde att förhindra detta genom att sanera sina ventilationssystem med ozon. De vände sig till Mellifiq för en lösning bestående av fem Ozonetech RENA Pro ozonsystem. Genom att ozonera varje helg har de förhindrat kontamination av sina livsmedel sedan 2017, vilket sparar mycket pengar och gjort produktionen mer stabil.

Produkt: Fem Ozonetech RENA Pro B4 ozonsystem

Fakta:

 • Namn:

  Djurfodersanläggning

 • Plats:

  Danmark

 • Utmaning:

  Minskning av legionella i produktionens ventilation

 • Marknad:

  Livsmedelsproduktion

 • Projektvärde (USD):

  100 000

Lösning:

 • Mellifiq leverans:

  Teknikkonsultation, flera nyckelfärdiga Ozonetech RENA ozonsystem

 • Prestanda:

  Fullständig borttagning av kvarvarande legionella

 • Kapacitet:

  10 000 m3/h

 • Storlek HxBxD (cm):

  180x80x60