Stena Line testade sitt Ozonetech RENA-system i 12 månader. Det är vi glada för!

Stena Line bevisade det. Ett korrekt dimensionerat Ozonetech RENA-system håller kökets imkanal ren.

Det är ingen hemlighet att marknaden har stort förtroende för den svenska färjeoperatören Stena Line. Deras seriositet är välkänd. Trots att ingen annan färjeoperatör hade installerat vårt RENA-ozonsystem bestämde de sig för att installera ett. Och de gjorde det på ett sätt som väldigt få av våra kunder gör: de utformade ett eget 12-månaders test för att se exakt vilket resultat ozonbehandlingen skulle ge.

Fakta

 • Namn:

  Stena Line

 • Fartygets namn:

  Stena Danica

 • Längd:

  155 m

 • Kapacitet:

  550 bilar och 2 274 passagerare

 • Rutt:

  Göteborg-Fredrikshavn

 • Bransch:

  Färjeoperatör:

 • Syfte:

  Behandla luften från kabyssens grillar och stekytor

Lösning

 • Ozonetech RENA Kitchen Solutions

 • Storlek (HxBxD):

  970 x 750 x 265 mm

 • Effekt:

  1.5 kW

 • Ljudnivå:

  49 dB

happy chef stiring and a buffet

Stena Danica har flera restauranger.

Problemet

En brand som startar i kabyssen är katastrofal. Att manuellt rena imkanalen från fett är hårt arbete, tidskrävande och måste planeras noga. Brandrisken ökar omedelbart när det börjar byggas upp fett igen. Utan effektiv kontinuerlig behandling är arbetet både kostsamt och tidskrävande.

Stena Line är ett av världens största färjerederier och känt för att vara mycket noggranna med kvalitet och prestanda. När de kontaktade oss letade de efter en lösning som skulle hålla imkanalerna fria från fett, minska risken för brand och minimera reningsbehovet.

Lösningen

Som ett ledande internationellt färjebolag beslutade Stena Line att installera ett Ozonetech RENA-system på Stena Danica. Projektet krävde planering och RENA-systemet installerades när Stena Danica låg i hamn.

stena line and rena kitchen solution

Ozonetech RENA-systemet till höger innehåller ozongenerator, syrgasgenerator, slutet kylsystem, ozonsensor och styr- och övervakningssystemet O3Eye.

Utvärdering

För att kontrollera att reningen fungerade beslutade Stena Line att genomföra ett 12-månaders test. De rengjorde en yta i imkanalen för att jämföra den med de områden som fortfarande var täckta med fett. Stenas slutrapport var positiv: det rengjorda området var fortfarande rent efter testperioden.

Galley duct testa area

Inget fett ackumulerat på det rengjorda testområdet efter 12 månader. De omgivande svarta fläckarna är hårda rester som bildats före installationen av RENA-systemet. Test och foto: Stena Line.