Vasakronan ökar energieffektiviteten med ozon

ROI på bara tre månader

Vasakronan, Sveriges största fastighetsägare, förvaltar och utvecklar centralt belägna kontors- och kommersiella fastigheter i alla större städer i Sverige. Vasakronan ägs av de fyra offentliga AP-pensionsfonderna och har 183 fastigheter med en total yta på 2,5 miljoner kvm. Merparten av fastigheterna finns i Stockholm, bland annat Skrapan på Södermalm i Stockholm.

Skatteskrapan är en berömd Stockholmsbyggnad, designad av den kända arkitekten Paul Hedqvist. När Skatteverket flyttade ut byggdes Skatteskrapan om till studentbostäder. I september 2007 invigdes det nya köpcentret på gatuplanet. Byggnaden var ursprungligen 24 våningar hög, men utökades med två plan med restaurang och skybar. Idag finns förutom studentbostäder och kontor en attraktiv butiksmix och ett stort urval av kaféer och restauranger på gatuplanet.

Fakta

 • Namn:

  Skrapan

 • Plats

  Stockholm, Sverige

 • Industri:

  Fastighet med studentbostäder och butiker

 • Syfte:

  Luftrening i avfallsrum

 • Yta:

  70 kvm

Lösning:

 • Ozonetech ACT-series

 • Storlek (HxBxD

  225 x 100 x 80 mm

 • Effekt:

  0,018 kW

 • Ljudnivå:

  28 dB

 • Vikt:

  2 kg

skrapan building

Fastigheten Skrapan på söder i Stockholm

Problemet

Matavfall från restauranger skapar ofta olägenheter i form av dålig lukt och bakterier. Fastigheter med kommersiella restauranger måste därför ha ett rum för matavfall. Utrymmet behöver ständig övervakning för att minimera störande luktutsläpp, bakterietillväxt, flugor, insekter och skadedjur. De kommunala avfallsbestämmelserna krävde tidigare att matavfall förvaras i kylda rum. Skrapan uppnådde detta med en kylenhet på 6,3 kW som sänkte temperaturen till fem grader Celsius för att minska bakterietillväxten.

Sedan dess har avfallsbestämmelserna för kommunerna förändrats och alternativa lösningar till kylenheterna tillåtits.

Lösningen

Vi kontaktade Vasakronan i samband med ombyggnaden av Skatteskrapan, men beslutet att köpa och installera en konventionell kylenhet för det 70 kvm stora avfallsrummet var redan taget. På vårt initiativ genomfördes en jämförande studie av en kylenhet och en ozongenerator. Studien visade att kylning med fördel kan ersättas av ozon.

Fördelarna med att ersätta kyla med ozon var uppenbara direkt och var också permanenta, vilket resulterade i att Vasakronan tog ner kylsystemet. Luktreningen sker nu med en Ozonetech ACT-3000 som renar luften med ozon (O3) som snabbt bryter ner virus, bakterier och lukt.

Ozonet produceras på plats av den omgivande luften. Ingenting behöver köpas, transporteras, lagras eller fyllas på. Luftreningen börjar direkt när ozonsystemet startar.

Utvärdering

Systemlösningen sparar stora pengar för Vasakronan, tack vare låga investeringskostnader och låga service- och underhållskostnader. Energiförbrukningen är bara 18 watt, vilket innebär en energikostnad på endast 300-400 kronor per år jämfört med energikostnaden för den tidigare lösningen på 15 000-25 000 kr per år.

Förutom de ekonomiska fördelarna med den nya luftreningen i avfallsrummet ser Vasakronan ytterligare fördelar: lukten har minimerats och luftens kvalitet har ökat.

Investeringskostnaden för den tidigare kylutrustningen uppgick till cirka 180 000 kr och energikostnaden låg över 45 000 kr per år. Anläggningen krävde också regelbunden service och underhåll av tekniker. Bara genom att stänga av kylenheten och undvika elkostnaderna betalades kostnaden för ozongeneratorn på tre månader. Sen dess har det varit en ren vinst för oss.

– Projektledare på Vasakronan