Villa Godthem använder ozon för att minska lukten från fettfällan till ett minimum

Lukten och klagomålen från grannarna upphörde direkt

Restaurang Godthem ligger bedårande vackert på Kungliga Djurgården och har varit ett omtyckt gastronomiskt inslag i Stockholms restaurangutbud sedan 1897. Mest känd är restaurangen för sina plankstekar som gett Godthem ett välförtjänt gott rykte ända sen restaurangens invigdes.

Bostaden byggdes som en gåva till den kände operasångaren Carl Johan Uddman 1874 . Historien om namnet Godthem förtäljer att den något runde Uddman för ovanlighetens skull promenerade hem från Operan och när han väl kom in i hallen utbrast han flåsande: – Jag har GÅTT hem. 2011 nyinvigdes Villa Godthem efter en omfattande renovering och anses nu ha en av Sveriges vackraste matsalar.

Fakta

 • Namn:

  Villa Godthem

 • Plats:

  Stockholm, Sweden

 • Bransch:

  Restaurang

 • Syfte:

  Luktrening – fettavskiljare

Lösning:

 • Ozonetech ACT-serien

 • Storlek (HxBxD):

  25 x 100 x 800

 • Effekt:

  0.018 kW

 • Ljudnivå:

  28 dB

 • Vikt

  2 kg

villa godthem

Den charmiga restaurangen Villa Godthem på Djurgården i Stockholm.

 

Problemet

Fett i avloppssystem har blivit ett allt större problem. Ledningsnätet är inte gjort för att ta emot fett från restauranger och storkök. I en artikel i Dagens Nyheter 8 september 2014 kunde man läsa att det inträffar 50 avloppsstopp orsakade av fett varje år bara i Göteborg.

Samma siffra för Stockholm var drygt hälften. När avloppsvatten kyls ner stelnar fettet och fastnar på väggarna i avloppsrören vilket så småningom täpper till rören och kan leda till stopp. För att förhindra utsläpp av fett i avloppen ska verksamheter som hanterar livsmedel ha en fettavskiljare installerad. Skillnaden i antal stopp i avloppet mellan städerna förklarades med att Stockholm infört strängare krav på fettavskiljare. Ökat användande av fettavskiljare är ett måste, men kan medföra olägenheter i form av oönskade lukter som stör kringboende. När fett ansamlas börjar bakterier växa och avger svavelväte. Svavelväte är en korrosiv och giftig gas vid höga koncentrationer, och ger upphov till kraftig lukt som liknar ruttna ägg. På Villa Godthem spreds lukten från fettavskiljaren till omgivningen vilket ledde till klagomål och irritation från kringboende. Ett problem som måste åtgärdas.

Lösningen

Fastighetsförvaltaren kontaktade företaget som hanterar skötseln av fettavskiljaren som i sin tur kontaktade Ozonetech för råd om hur luktproblemet kunde åtgärdas. Ett gemensamt beslut togs att installera en Ozonetech ACT-3000 ozongenerator. En ozongenerator renar luften med hjälp av ozon som snabbt bryter ned svavelväten och andra luktämnen. Ozonet injiceras direkt i avluftningen på fettavskiljaren så att luktproblemet reduceras både i drift och när fettavskiljaren töms.

ACT-3000P är framtagen för att reducera lukter från till exempel fettavskiljare. Ozonet genereras i en sluten kammare som matas med luft. Luftmatningen sker med en separat pump för att tillräcklig mängd ozon ska kunna genereras.

Eftersom ozongeneratorn producerar ozon på plats, behövs ingen kontinuerlig påfyllning
av kemikalier eller annat ämne. Luftreningen startar direkt när ozongeneratorn ansluts till elnätet. Och luften tas från omgivningen. Gratis råvara, inga transporter.

Mellifiq gav oss direkt en lösning på vårt problem. Installationen var enkel och resultatet märktes omedelbart. Lukten som tidigare kändes runt huset försvann, liksom klagomålen från våra grannar.

– Fastighetsförvaltare

Utvärdering

Efter installationen märktes en omedelbar och bestående förbättring. Lukten kring restaurangen försvann och det gjorde också irritationen hos kringboende. Luktreduktionen innebar inte några stora extrakostnader. Den sammanlagda energiförbrukningen för ozongenerator och pump är blygsamma 32 watt, vilket innebär en driftkostnad på några hundralappar per år vilket kan jämföras med till exempel en driftkostnad på tusentals kronor per år för ett system med bakterier som kräver kontinuerlig påfyllning.

Fördelarna med en ACT-3000P är många. Företagen som renar tankarna slipper kraftiga lukter när de tömmer fettavskiljaren. Fastighetsägare och restaurangägare slipper klagomål på lukten samtidigt som irritationen från närboende minskar.

Dining furnishing

Villa Godthem anses ha en av Sveriges vackraste matsalar.