Vision & mission

Vår vision

En värld där luft och vatten renas effektivt med minimal miljöpåverkan

Varje dag, året runt bidrar våra globala installationer till att föra världen närmare vår vision. I framtiden kommer vi bidra ännu mer när kraven på effektiv rening skärps.

Men att all rening är effektiv räcker inte. Reningsmetoderna i sig måste vara gröna och hållbara och ha marginell påverkan på miljön. Råvaror, tillverkning, transporter, hantering, användning, avfall och restprodukter – vår vision om minimal miljöpåverkan omfattar allt.

Det är ju rimligt att en reningsmetod avlastar miljön mer än den belastar den.

Vår mission

Redefining Purity – skärpa kraven på innebörden av begreppet ”rent”

Människan står inför många utmaningar. Bland annat konsumera mindre energi, mindre icke-förnybara resurser, återvinna mer, förorena mindre och när det går byta till förnybara resurser.

Våra ozonbaserade reningslösningar uppfyller dessa krav. Ozonbehandling är energieffektivt, förorenar minimalt och använder den omgivande luften som råvara.

Därför har vi ökat ambitionen. Vi vill hjälpa till att skärpa kraven på begreppet ”rent”. Marknaden behöver bli medveten om att det som kallas rent idag inte kommer duga i morgon.

Arbetet med internationella standarder för rening har samma ambition av en mycket god anledning. När reningsmetoder ökar reningsgraden, minskar miljöbelastningen.

Att förändra uppfattningen om ”rent” är viktigt och värt ansträngningen. Hjälp gärna till.

Läs mer om oss.