Är du intresserad?
Water Maid System

Water Maid multimediafiltrering

Framgångsrika behandlingsprojekt är ofta resultatet av en heltäckande systemansats, som består av sofistikerad integration av olika teknologier och automation. Water Maids världsledande expertis och integrationskompetens erbjuder noggrant utformade kompletta filtreringssystem för komplexa utmaningar inom vattenbehandling.

Water Maids multimediafiltreringssystem är utformade för att erbjuda de mest effektiva filterlösningarna på marknaden för en mängd olika industriella tillämpningar, ett brett flödesområde med lågt tryckfall och maximal användning av filtermediebädden för att hantera höga föroreningshalter och ha den mest effektiva underhåll-till-kostnadsförhållandet.

Water Maid erbjuder den ultimata linjen av vattenfiltreringssystem, med hänsyn till nuvarande och kommande industristandarder och föreskrifter, våra kunders tillverkningsprocess, behovet av underhåll och resurser och deras miljömål.

Water Maid tryckfiltersystem

Water Maid erbjuder plug-and-play-industriella tryckfilter system i slutna behållare, som levereras i rostfritt stål eller kolstål beroende på applikationen. Våra filter system fungerar för små, medelstora och stora vattenflöden, med alla typer av filtermedia med garanterad prestanda.

Water Maid levererar sina filter system integrerade med PLC (Programmable Logic Controller), vilket möjliggör funktioner som automatisk backspolning, automatiska ventiler och rör för att möjliggöra plug-and-play-funktionalitet.

Water Maid FlexKarb-S 10 – 100

Water Maid FlexKarb-S är färdiga system med tryckfilterbehållare som kan använda olika filtermedia såsom sand, vanligt eller katalytiskt belagd, och kan användas inom alla typer av industriella och kommunala vattenapplikationer. Water Maid FlexKarb-S, både standard och anpassade vattenfiltreringssystem, är optimerade för små till medelstora vattenapplikationer med flödesnivåer mellan 10 och 100 m3/h per filter, upp till 7 bars tryck, och utgör den ultimata lösningen för storskalig förbehandling av vattenkällan med höga halter av partiklar. Normalt sett är sandfiltrering den bästa metoden för att initialt ta bort partiklar.

Ett brett utbud av filtermedia finns tillgängliga beroende på de föroreningar som behöver avlägsnas och flödeshastigheten.

Water Maid FlexKarb-C 10 – 100

Water Maid FlexKarb-C är färdiga system med tryckfilterkärl som använder olika typer av aktivt kol som filtermedia och kan användas inom olika industriella och kommunala vattenapplikationer. Water Maid FlexKarb-C, standard- och skräddarsydda vattenfiltreringssystem, är optimerade för små och medelstora vattenapplikationer med flödeshastigheter mellan 10 och 100 m3/h per filter, med tryck upp till 7 bar. De är mest effektiva som en avslutande behandlingssteg för att adsorbera bort lukt, färg, smak och andra oönskade föroreningar från processvattnet.

Skräddarsytt multimediafiltersystem

Varje bransch har unika krav på vattenkvalitet. Utöver våra standardprodukter utvecklar Water Maid skräddarsydda filter för olika specifika applikationer enligt dina tillverkningskrav.

Våra vattenfiltreringstekniker kommer att analysera ditt vatten, oavsett om det kommer från källan eller processen, för att skapa en skräddarsydd multimediafiltreringssystem som uppfyller dina specifika standarder och krav.

Med en bevisad historia av konsekvent kvalitet och leveranstid är vårt fokus från de ursprungliga kraven, designen, produktionen ända fram till leverans och installation att förbättra effektiviteten och kvaliteten i din produktionsprocess.

Water Maids vattenfiltreringssystem är alla baserade på vår moduluppbyggda standardlösning som möjliggör en enorm flexibilitet, hög driftsäkerhet och snabb leveranstid som uppskattas av alla våra kunder. Våra ingenjörer kommer att skräddarsy alla lösningar för varje specifik applikation och kraven och kundernas val av material, instrumentering och styrsystem.

Vi skräddarsyr och konstruerar vattenfiltreringslösningar och erbjuder nyckelfärdig installation. Vi utvecklar också specialanpassade filter för tillämpningar som kvicksilveravlägsnande, tungmetaller eller reduktion av surhet i vatten. Våra skräddarsydda system byggs vanligtvis kring våra kärnsystem, vilket möjliggör snabbare design, produktion och driftsättning. Kontakta oss idag så berättar vi mer om effektiv vattenfiltrering!

Hur fungerar det

I förbehandlingssteget strömmar trycksatt vätska nedströms genom multimediapåsen som avskiljer föroreningar. Partiklar samlas upp i mediebädden, som vanligtvis består av sand med varierande kornstorlek, genom fysisk filtrering, och det renade vattnet fortsätter att strömma nedströms.

I poleringssteget, efter en oxidationprocess, strömmar vätskan genom filtermediet, vanligtvis aktivt kol med varierande porstorlek, och oönskade lukter, färger, smak och andra föroreningar attraheras till kolmolekylerna genom en adsorptionsprocess.

Filtreringssystem som fristående

Multimediasystem för filter kan levereras som en fristående enhet med olika instrumentering, funktionaliteter och funktioner, inklusive pumpning och kontrollpanel för automatisk backspolning och självrengöring, till exempel.

Container-baserad lösning av vattenbehandling

Water Maid multimediefilter kan vara en del av ett mer komplext och integrerat container-baserat system av vattenbehandling, eller kombineras till en komplett lösning. Genom att använda filtrering som ett komplement till mer komplexa behandlingssystem kan man förbättra effektiviteten i hela behandlingslösningen.

I integrerade lösningar är multimediafilter ofta en del av förbehandlingssteget, där vattenfiltreringen föregås av kemisk konditionering och/eller föroxidationssystem som ozonering. För att uppnå optimal behandlingseffektivitet fungerar Water Maid multimediafilter också som ett utmärkt poleringssteg efter oxidation.

Utvalda varumärken.