RENA Tellus – räätälöidyt otsonijärjestelmät

Noin Ozonetech

Ozonetech on innovatiivinen, maailmalla tunnettu brändi, joka tarjoaa täydellisen valikoiman huippuluokan otsoni- ja hapetusratkaisuja ja tuotteita. Valmistamme järjestelmiä ilman- ja vedenkäsittelyyn erilaisiin teollisiin ja julkisiin kohteisiin

RENA Tellus – avaimet käteen -ratkaisu, joka on räätälöity ja korkean kapasiteetin omaava otsonikäsittelyjärjestelmä

RENA Tellus

Ozonetech esittelee RENA Tellus -segmentin – räätälöidyt otsonikäsittelyjärjestelmät isoihin laitoksiin. Otsoni- ja otsoni-AOP-järjestelmien sekä RENA Vivo- ja Vitro-segmenttien lisäksi Ozonetech räätälöi isojen laitosten otsonikäsittelyjärjestelmiä. Tellus-segmentti on mukautettu asiakkaiden erityistarpeisiin ja vaatimuksiin.

RENA Tellus -järjestelmät suunnitellaan tyypillisesti teollisuusjätevesien pilottiprojektiemme pohjalta konsulttipalvelujemme avulla, jotta asiakkaiden erityistarpeet jätevesivirtojen käsittelyssä voidaan tyydyttää.

Katso kuva alla.

ENA Tellus -segmentin kapasiteetti on laaja, tyypillisesti 1–500 m3/vrk erilaisilla COD- ja BOD-pitoisuuksilla, enintään 1 000 – 2 000 mg/l. Suunnittelemme myös toimituksia, joilla saavutetaan muiden kriittisten parametrien, kuten sameuden, orgaanisen hiilen, erityisaineiden ja mikrosaasteen, poistaminen tai vähentäminen.

Räätälöidyt ratkaisut sisältävät aina tärkeimmät parametrit mahdollisimman tehokkaan käsittelyn saavuttamiseksi. Ne kattavat korkeiden pitoisuuksien hapensyöttöjärjestelmän, kompaktit, vesijäähdytteiset otsonigeneraattorit, otsoni-injektiomekanismit ja huipputason ohjauslaitteet suorituskyvyn seurantaan. Toimitamme räätälöityjä reaktio- ja kosketussäiliöitä, jotka sallivat kunnollisen reaktiokinetiikan, joka perustuu käsiteltyjen jätevesivirtojen ominaisuuksiin. Jokainen järjestelmä voidaan suunnitella siten, että liuenneen otsonin, pH:n, lämpötilan ja hapetuspotentiaalin mittaaminen voidaan tehdä verkossa.

RENA Tellus X

Tellus-segmentin X-sarja kuuluu järjestelmiimme, jossa otsonia käytetään ensisijaisena käsittelynä. Tämä merkitsee sitä, että otsoni on päätekniikka, jonka ympärille järjestelmä on suunniteltu ja se tuottaa useimmat tai kaikki mitattavien käsittelyarvojen vähennykset.

RENA Tellus Y

Y-sarja on rakennettu ainutlaatuisen katalyyttisen kehittyneen hapetusprosessin (AOP) ympärille. Tämän erittäin tehokkaan käsittelymenetelmän perustana on myös otsoni, mutta se on suunniteltu isoihin teollisuuslaitoksiin. RENA Tellus Y on räätälöity järjestelmä, joka pohjautuu RENA Vitro -segmenttiin.

Yleiskatsaus ominaisuuksista ja palveluista

Alla olevassa taulukossa on Tellus-segmentin eroavaisuuksia ja pääominaisuuksia.

RENA Tellus X- ja Y-sarjojen pääominaisuudet.

OminaisuusX-sarjatY-sarjat
Ensisijainen käsittelytekniikkaOtsoniOtsoni-AOP (kehittynyt hapetusprosessi)
Saastepitoisuus (COD)4000 mg/L8000 mg/L
Reaktio ja puskurisäiliö3-40 m33-20 m3
Katalyyttinen käsittelyEiKyllä
HapensyöttöjärjestelmäAinaAina
Prosessinohjaus, jossa ihmisen ja koneen välinen rajapinta (HMI)AinaAina
Esi- ja jälkikäsittelymenetelmät (jos vaaditaan)pH-säätö, saostusUV, hiilisuodatin, pH-säätö, katalyyttinen reaktio, saostus
VaahdonkeräilyjärjestelmäJos vaaditaanKyllä
Liitännät ulkoiseen SCADA-järjestelmäänKylläKyllä
Otsoni-injektiomekanismiAinaAina
Integroitu jäähdytysjärjestelmäKylläKyllä
Integroidut ilmakompressoritPyydettäessäPyydettäessä
Korkeatehoiset otsonilaitteetAinaAina