Tietoa otsonista

Noin Ozonetech

Ozonetech on innovatiivinen, maailmalla tunnettu brändi, joka tarjoaa täydellisen valikoiman huippuluokan otsoni- ja hapetusratkaisuja ja tuotteita. Valmistamme järjestelmiä ilman- ja vedenkäsittelyyn erilaisiin teollisiin ja julkisiin kohteisiin

Tehokas hapettaja

Otsoni on erittäin tehokas hapetusaine. Se liukenee helposti veteen ja eliminoi erittäin hyvin mikro-organismit, jotka muodostavat epäpuhtauksia. Kun ongelma on ratkaistu, otsoni hajoaa. Menetelmämme pakottaa otsonin reagoimaan epäpuhtauksiin ja hajottamaan ne, minkä jälkeen kaikki otsonijäämät palautuvat hapeksi.

Kemisk formelO3
Molekylvikt47.998 g/mol
Densitet, gas (0°C, 101.3 kPa)2.144 kg/m3
Smältpunkt (101.3 kPa)-192.5°C
Kokpunkt point (101.3 kPa)-111.9°C
EU klassificeringOxidant (O)
Ozone molecule

Otsonin muodostumisen kemia

Otsonia voidaan tuottaa fotokemiallisesti UV-valolla tai sähköpurkauksilla (koronapurkauksilla) happea täynnä olevassa ympäristössä. Patentoidun tekniikkamme ansiosta laitteemme käyttävät koronapurkausten hyötyjä täysimääräisesti. Ilma tai happi johdetaan kahden elektrodin väliin ja altistetaan sähköpurkauksille. Happiatomit hajoavat silloin osittain ja muodostavat otsonia, kun vapaat happimolekyylit reagoivat läsnä oleviin happimolekyyleihin.

Purkausenergian elektronit erottavat happimolekyylin atomit:

O2 + e => O + O

Nämä vapaat atomit reagoivat suoraan keskenään tai happimolekyylien kanssa ja muodostavat otsonia:

O2 + O => O3

molecule 2

Raja-arvot

Ruotsin työterveyslaitos on määrittänyt otsonille hygieeniset raja-arvot (hyväksyttävät keskimääräiset tasot hengitysilmassa). Kaksi käytettyä pääarvoa ovat:

  • Tasoraja-arvo (LLV): Korkein sallittu keskimääräinen taso hengitysilmassa 8 tunnin aikana
  • Kattoraja-arvo (CLV): Korkein sallittu keskimääräinen taso hengitysilmassa 15 minuutin aikana

Otsonin tasoraja-arvo on 0,1 ppm (0,2 mg/m3) ja kattoraja-arvo on 0,3 ppm (0,6 mg/m3) (AFS 2015:7). Työterveyslaitoksen mukaan otsoni ei ole karsinogeeninen tai allergisoiva, eikä se vaikuta lisääntymiskykyyn. Se ei myöskään imeydy helposti ihoon.

Yli 0,3 ppm:n otsonitasot ärsyttävät hengitysteitä ja silmien limakalvoja. Noin 100 ppm:n tasot ovat vaarallisen myrkyllisiä jo muutamassa minuutissa.