Är du intresserad?
Aktivt kol

Globalt utbud och leverans av aktivt kol av premiumkvalitet.

Mellifiq distribuerar och implementerar lösningar och tjänster för aktivt kol till alla hörn av världen. Vårt aktiva kol används också i många av våra vatten- och luftfiltreringssystem.

Hitta lösning efter applikation

Våra allotroper av kol.

Vårt sortiment av aktivt kol kan kategoriseras i följande huvudkategorier, som har speciella egenskaper som kan skräddarsys för dina specifika behov och prestandakrav. Läs mer om våra tjänster och erbjudande med hjälp av navigeringsmenyn nedan.

Skräddarsydda lösningar för alla uppgifter.

Köp ditt aktiva kol från en flerfaldigt prisbelönt leverantör som designar och bygger högklassiga industriella reningslösningar för användning över hela världen.

Mellifiq är en global expert på val, användning och leverans av kol av högsta kvalitet för utmanande industriella luft- och vattenbehandlingsapplikationer. Vår huvudsakliga verksamhet är att bygga skräddarsydda luft- och vattenbehandlingslösningar med användning av enskilda och kombinerade behandlingsmetoder. Vi är här för att hjälpa dig att göra ditt val av aktivt kol 100 % korrekt för din applikation.

1. Pilotprojekt

Vi har genomfört pilotprojekt som en del av anläggningsspecifikationer och speciella applikationer i mer än 15 år för att designa de mest effektiva lösningarna för industriellt luftutsläpp, avlägsnande av läkemedelsrester, kväveavskiljning, VOC-utsläpp och många andra applikationer för över 100 kunder över hela världen.

Att noggrant välja rätt typ av aktivt kol är en integrerad del av pilotprojektets genomförande och dimensionering på grund av det stora utbudet av egenskaper som råmaterial, partikelstorlek, impregneringsmetod eller katalytisk förmåga. Läs mer i vår broschyr för pilotprojekt för vattenrening.

2. Labbtestning med aktivt kol

När den lämpliga typen av aktivt kol har identifierats kan Mellifiq i samband med leveransen utföra kvalitetskontroll med hjälp av laboratorietester för att ge våra kunder fullständig sinnesro. Vi kan även analysera ditt nuvarande aktiva kol, regenererat kol eller den unika satsen jungfruligt aktivt kol för just ditt projekt.

Mellifiq erbjuder leveransanalys, screening och krossning, testning av impregnerat kol, provsanalys och driftverifieringstester efter installation. Våra testmetoder lever upp till alla internationellt relevanta standarder. Detta inkluderar bulkdensitet, absolut densitet, partikeldensitet, partikelstorlek, tryckfallstestning, mekanisk hållfasthet, kulformad hårdhet, CTC-värde, jodtal och alla andra testmetoder som omfattas av:

  • American Society for Testing of Materials (ASTM)
  • Anglo American Research Laboratory Methods (AARL)
  • EN-standarder
  • Amerikanska miljöskyddsbyrån (EPA)
  • United States Pharmacopeia (USP)
  • Prop65 (CA)

Mellifiq har också tillgång till specialiserade tester inklusive masspektroskopi och laseranalyslaboratorier för att kvantifiera metaller, tungmetaller, guldadsorptionskapacitet och -hastighet och impregneringsnivåer av kol som silver.

Pilotprojekt och labbtestning

Aktivt kol måste väljas noggrant baserat på lämpliga prestandaegenskaper och användarens krav. Mellifiq erbjuder världens bredaste utbud av aktivt kol av alla slag för alla utmaningar, normalt integrerade i våra nyckelfärdiga reningssystem för luft- och vattenrening och hantering. För särskilt svåra leveranser erbjuder Mellifiq både pilotprojekt och koltestning för att säkerställa kvalitet och prestanda till lägsta möjliga livscykelkostnad.

Vad är aktivt kol?

Aktivt kol är en form av kol som bearbetas för att ha mycket små porer och stor total porvolym. Denna volym skapar en enorm total yta för adsorption och kemiska reaktioner.

Volymen skapas främst genom aktivering som tar bort oönskade kemiska föreningar och ökar porositeten och arean. Aktiveringen kan göras genom fysisk aktivering, förkolning, aktivering/oxidation och kemisk aktivering.

Aktivt kol erhålls från förbränning av träkol eller förbränning av kolrika material, såsom kokosnötskal, bambu, nötskal, stenkol, torv och trä vid mycket höga temperaturer och med tillsats av andra ämnen, som salter.

Ett gram aktivt kol kan ha en yta på 500 till 1,500 kvm.

Frågor och svar om aktivt kol

Hur hanterar jag aktivt kol på ett säkert sätt?

Hantering av aktivt kol ska alltid ske enligt säkerhetsdatabladet. Aktivt kol är i allmänhet säkert, men bör inte inandas eller hanteras nära potentiella antändningskällor.

Hur behandlar aktivt kol luft och vatten?

Den primära metoden för rening med aktivt kol är genom en process som kallas adsorption, vilket innebär att ämnen, normalt icke-polära, filtreras genom vidhäftning av molekyler på den stora aktiva ytan inuti kolfilterbädden. Det ska inte förväxlas med absorption som innebär att ett medium blandas med eller löses upp i ett annat medium.

Hur ofta behöver filtermediet bytas?

Detta beror helt på den belastning under vilken kolbädden utsätts för, vilket är en funktion av flöde och koncentration av föroreningar som ska adsorberas. Det finns flera sätt att förlänga livslängden för en filterbädd med aktivt kol, såsom kombination med andra teknologier eller att variera filterbäddens storlek under designfasen. Som en tumregel kan ett typiskt mediabyte ske 6-12 månader efter installationen, men kan variera kraftigt. I slutändan bör ett system med aktivt kol utformas utifrån totala ägandekostnader. Kontakta Mellifiqs projektkonsultavdelning för ett komplett analyspaket.

Kan aktivt kol återanvändas?

Ja, de flesta koltyper kan återanvändas efter att ha genomgått en process som kallas regenerering där en värme- och kemisk process desorberar de behandlade föroreningarna och återaktiverar kolytorna. Regenererat kol bibehåller det mesta av kapaciteten hos jungfrukolet och kan normalt upprepas 5-10 gånger innan någon observerbar nedgång i prestanda.

Vad är jungfruligt kol?

Nytt kol produceras direkt från dess råvarukälla och har inte regenererats.

Vad är skillnaden mellan pulveriserat och granulärt aktivt kol?

Både pulveriserat och granulärt kol är faktiskt granulärt. Pulveriserat kol har producerats med ett nät som är mindre än US mesh 80.

Vad kan aktivt kol användas till?

Aktivt kol används för att rena och filtrera luft och vatten från föroreningar, lukter och andra skadliga VOC:er. Aktivt kol framställs av trä, stenkol, kokosnötskal och andra material.

Hur många typer av aktivt kol finns det?

Det finns flera typer av aktivt kol men det finns tre huvudformer av aktivt kol, granulärt aktivt kol (GAC), pulvriserat aktivt kol (PAC) och extruderat (pelletiserat) aktivt kol (EAC). Granulärt och extruderat aktivt kol genomgår också impregnering eller katalysering för att förbättra avlägsnandet av vissa specifika grupper av föroreningar.

Vad behandlar aktivt kol?

Det kan i allmänhet användas för att filtrera medelstora till stora molekyler med molmassa 80-190 g/mol. Mindre och större föroreningar kan behandlas med specialiserade typer av kol, såsom impregnerade eller katalytiska filtermedia.

Vad menas med agglomererat aktivt kol?

Agglomererat kol framställs genom att kolet pulveriseras och pressas till kompakta briketter. Efter denna process utförs den aktiverade värmen och ångan för att producera högpresterande aktivt agglomererat kol.

Erbjuder ni ersättningstjänster?

Ja, Mellifiq koordinerar och utför filtermediebyten globalt.

Hur levereras aktivt kol normalt?

Det vanligaste sättet är att packa aktivt kol i 25 kg eller 500 kg påsar, förpackade i 20 fots behållare för de mest ekonomiska fraktkostnaderna.

Vad är maskstorlek?

Granulära partiklar av aktivt kol framställs genom att applicera olika standardiserade nät, som ger en viss partikelstorlek inom en partikelstorleksfördelning. Till exempel producerar en maskstorlek på 8×4 partiklar som ligger 90% inom storleksfördelningen 2.38 till 4.76 mm granulat. Maskstorleken hänvisar till antalet nätperforeringar per tum.