Är du intresserad?
FlexKarb-S 10-100

En helt ny nivå av partikelavskiljning för vatten

Water Maid FlexKarb-S är familjemedlemmen som filtrerar partiklar i Mellifiqs FlexKarb-serie av system och produkter. Detta avancerade system omdefinierar vad vattenrening innebär genom att erbjuda oöverträffad effektivitet och tillförlitlighet när det gäller avskiljning av suspenderade ämnen från dricksvatten, avloppsvatten och återanvänt bruksvatten. Det anpassar sig även sömlöst till olika industriella och kommunala vattenapplikationer.

FlexKarb-S-filtreringssystem är konstruerade för ett brett flödesintervall och minimerar tryckfall samtidigt som de använder sig av mediabädden till det maximala. Systemet fungerar för små till medelstora vattenflöden och levereras med ett integrerat PLC (programmerbart logiskt styrsystem, från engelskans programmable logic controller) som möjliggör funktioner såsom automatisk backspolning, automatiska ventiler och rör för att möjliggöra plug-and-play.

Water Maid FlexKarb-S 10-100

Water Maid FlexKarb-S är nyckelfärdiga system som har tryckfilterkärl med olika sandfiltermedia, obelagda eller katalytiskt belagda. De kan användas i alla typer av industriella och kommunala vattenapplikationer.

Water Maid FlexKarb-S-systemen, både standardiserade och skräddarsydda vattenfiltreringssystem, har optimerats för små och medelstora vattenapplikationer med flödeshastigheter mellan 10 och 100 m3/h per filter, upp till tryck på 7 bar. De är den ultimata lösningen för storskalig förbehandling av källvatten där det finns höga nivåer av suspenderat material. Vanligtvis är sandfiltrering det bästa partikelavskiljningssteget i början av processen och det kan sedan kombineras med andra partikelhanteringssystem som sedimentering eller membranfiltrering. Ett brett utbud av mediatyper finns tillgängliga beroende på partikelstorlek och typ.

Våra enheter används ofta i tappningsanläggningar, avloppsreningsverk, dricksvattenanläggningar och när det kommer till applikationer med nollutsläpp av industriellt avloppsvatten.

Tekniska specifikationer
Typ Nominell flödeshastighet (m³/h) Designtryck (bar) Vikt² i drift (kg)
10 12 6.2 3,050 Datablad
12 14 7.0 3,700 Datablad
14 17 6.8 4,350 Datablad
17 20 6.0 5,250 Datablad
20 24 5.2

7.0

6,150

6,250

Datablad
25 30 4.3

7.0

8,100

8,250

Datablad
30 35 4.0

6.6

9,200

9,350

Datablad
35 40 3.5

6.2

10,350

10,550

Datablad
40 50 5.5

7.0

11,900

12,100

Datablad
50 60 4.5

6.5

16,200

16,550

Datablad
60 75 4.0

6.1

19,500

19,900

Datablad
75 90 3.4

6.6

23,250

23,900

Datablad
100 120 4.0

6.0

29,500

29,800

Datablad

¹¹Nominell filtreringshastighet: 18 m/h för partikelstorlekar upp till 10 um. Beroende på applikationen kan flödeshastigheten vara högre eller lägre.

²²Total filtervikt med rörsystem, fyllning [1,5 kg/liter] och vatten. Alla vikter är ungefärliga och varierar beroende på konstruktion, tryck och medietyp.

Hur fungerar det?

Våra FlexKarb-S-system är enheter som är särskilt utvecklade för partikelavskiljning, antingen som fristående system eller som en del av en heltäckande processdesign där partikelavskiljningen fungerar som en skyddande sköld för att göra nedströmsprocessen mer effektiv och ändamålsenlig. I förbehandlingssteget förs trycksatt vätska nedströms genom multimediafiltret som håller tillbaka föroreningar. Fasta partiklar samlas i mediabädden, som vanligtvis består av sand av varierande kornstorlek, genom fysisk filtrering och det renade vattnet kan säkert ledas till avloppet eller till andra behandlingsprocesser. FlexKarb-S-systemen bör i vanliga fall användas med integrerade och kontrollerade backspolningssekvenser, antingen inställda på fasta tidsintervall eller baserade på tryckskillnader över varje enhet.

Varje enhet kan bestå av en blandning av olika partikelstorlekar beroende på mängden suspenderat material i processflödet. De är alltid utrustade med ett stödjande gruslager för att stabilisera bäddens homogenitet.

Kolla på videon nedan för att få reda på hur vårt Water Maid FlexKarb-C-system fungerade i samarbete med ozonering och FlexKarb-C-polering, där vårt partikelavskiljningssteg spelade en viktig roll i att säkerställa att det fanns noll slamrester i processen.

Mikroföroreningsavskiljning i Malung-Sälens kommun

Containerbaserade system för smidig implementering

I enlighet med vårt mål att erbjuda våra kunder snabbast möjliga service och drift levererar Mellifiq ofta containerbaserade system där alla viktiga funktioner för plug-and-play-installation finns med. Detta omfattar vanligtvis partikelavskiljning och även polering för upplösta organiska ämnen, metaller och ammoniak. Containerbaserade system levereras också med externa hydraulanslutningar i lämplig storlek för att hantera både processmatningsvatten och backspolningsavlopp.

Vid behov installeras även en integrerad tryckstegringspump för att säkerställa bibehållen kapacitet och bibehållna flöden.

Vädersäkrat hölje

Beroende på lokala förhållanden och kundernas önskemål konstrueras de containerbaserade systemen för att motstå väder och vind, oavsett om det handlar om korrosionsrisk, kyla eller värme. Därför ser Mellifiq till att alla plug-and-play-system är utrustade med tillräckligt starka VVS-system för att uppfylla lokala bestämmelser och skydda installerad utrustning.

Mellifiq erbjuder containerbaserade plug-and-play-system som levereras till kundernas verksamhetsställen med både partikelrening från FlexKarb-S och avskiljning av upplösta organiska ämnen med FlexKarb-C. Systemen är kompletta med automatisering, ett motorstyrningscenter (MCC) och backspolningsfunktioner.

Relaterade referensprojekt.

Avancerad vattenbehandling för att avskilja mikroföroreningar och återanvända vatten

Avancerad vattenbehandling för ett läkemedelsreningsverk i närheten av en skidort

Mikroföroreningsavskiljning vid Klippans avloppsreningsverk

Utvalda varumärken.