Är du intresserad?

Kvalitetspolicy

Mellifiqs kvalitetspolicy

Mellifiq levererar lösningar för ett mer hållbart samhälle. Vi marknadsför högkvalitativa lösningar för att rengöra, desinficera och ta bort lukt från luft och vatten. Som systemleverantör tar vi ett stort ansvar för kvaliteten på våra leveranser. Vi arbetar förebyggande och långsiktigt med kvalitet som en integrerad del av vår dagliga verksamhet.

Vi ska:

Var kundernas förstahandsval

Vi ska alltid leverera rätt lösningar och tjänster för att uppnå eller överträffa kundens förväntningar. Med nöjda kunder och själar som uppfyller kraven kommer vi att vara kundernas förstahandsval.

Fokusera på kunden

Vi ska vara tillgängliga, lyhörda, flexibla – men också tydliga med hur vi vill möta kundens behov både på kort och lång sikt.

Leverera högsta kvalitet

Våra lösningar ska vara bättre än våra konkurrenter. För att uppnå detta måste kvaliteten alltid vara på högsta nivå och ständiga förbättringar säkerställer att våra lösningar uppfyller gällande krav.

Tänk kommersiellt

Det långsiktiga förtroendet för vårt företag är alltid viktigare än kortsiktiga vinster.

Var innovativ

Vi ska utveckla bättre lösningar än andra som finns på marknaden och därmed förändra marknadens syn på begreppen ren och städning.

Håll våra löften

Vi håller vad vi lovar, och om det inte är möjligt kommer vi genast att berätta för kunden. Vi levererar i rätt tid eller helst innan.

Har kompetenta, motiverade och ansvarsfulla medarbetare

Mellifiq ska vara en attraktiv arbetsgivare och rekrytera de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Medarbetarna ska vara kvalificerade för det arbete de utför och själva ta ansvar för att företagets kvalitetsmål nås.

Läs om vår miljöpolicy.