Är du intresserad?
Nodora Produkter & tillbehör

Products and spare parts for Nodora air filtration systems

Alla avancerade Nodora-luftfiltreringsprodukter är utformade för det mest effektiva luftflödesmönstret för att maximalt effektivisera användningen av alla filtermedia och samtidigt minimera tryckfallet.

Kassetter

Nodora, högpresterande luftfiltersystem är baserat på vår unika och hållbara utbytbara och återanvändbara kassettdesign.

Nodora-kassetterna är tillverkade av rostfritt stål och speciellt designade för långvarig hållbarhet. Det innebär att kassetterna kan återanvändas om och om igen och endast filtermedierna behöver bytas ut. Varje kassett har fyra uppsättningar hjul för enkel och säker underhållning samt enkelt byte av filtermedia. De är speciellt utformade för effektiv luftcirkulation och för att minimera tryckfall i luften, utan att kompromissa med systemets prestanda.

Extra kassettsatser för varje system rekommenderas för att göra påfyllning av filtermediet ännu enklare.

Reusable cassettes for Nodora air filter system

Tryckfallsindikator

Nodora tryckfallsindikator används för fristående, lågtrycksmätning. Den höga noggrannhetsindikatorn hjälper till att säkerställa att det inte finns några läckor eller tryckförändringar som kan påverka drifttillståndet för Nodora luftfiltreringssystem.

För hög flexibilitet och tillförlitlighet hos systemet kan Nodora-tryckindikatorn enkelt integreras i systemautomatiseringen och varna när Nodora-systemet är överbelastat eller om filtermedierna är mättade och behöver bytas ut.

Pressure drop indicator, used for self-contained, low-pressure measurement

Justerbara fötter

Alla standard Nodora-luftfilterenheter levereras med justerbara fötter som tillval. Justerbara fötter är den optimala lösningen för säker och exakt stabilisering av enheterna som gör lokal anpassning enkel och underlättar underhåll och byte av filtermedia.

Adjustable feet that comes as an option with all standard Nodora air filter units

Flödesmätare

För att optimera prestandan hos Nodora luftfiltreringssystem eller för att förutsäga hur länge filtermedierna kommer att hålla är det viktigt att kunna övervaka luftflödet genom systemet när som helst. Därför är fasta luftflödesmätare en viktig komponent i Nodora avancerad luftfiltreringssystemdesign. Luftflödesmätare, som tillhandahålls av Mellifiq, integreras och styrs via kontrollsystemet.

Air flow meters, a key component of the Nodora advanced air filtration system design

Väderbeständigt hölje

Alla standard Nodora-system tillverkas i rostfritt stål, vilket ger ett väderbeständigt hölje. Dock kräver effektiviteten hos filtermedierna att omgivningsförhållandena, såsom utomhustemperatur, luftfuktighet och lufttryck, är stabila över tid. Luften måste också vara fri från kondensation, och temperaturvariationen får inte vara för flyktig för att skapa så gynnsamma förhållanden som möjligt för systemets drift.

Mellifiqs kvalificerade ingenjörer finns alltid där för att hjälpa dig att fastställa dina behov, välja rätt placering och slutligen välja enheter eller system med rätt kapacitet som kommer att behandla luften på rätt sätt och ge dig bästa ägandekostnad. Kontakta oss för en konsultation idag.

Weather proof housing unit in stainless steel

Ventilationsfilter

LÅGT TRYCKFALL SPARAR ENERGI

Nodora luftfiltreringssystem är specifikt utformade för att minimera luftmotståndet så mycket som möjligt. Högt luftmotstånd resulterar i ökat tryckfall. Tryckfall i ett ventilationssystem kräver större fläkteffekt, vilket i sin tur leder till högre energiförbrukning eftersom fläktens energikonsumtion är direkt proportionell mot luftflöde och totalt tryckfall i systemet. Nodora-systemets låga tryckfall möjliggör ökad energieffektivitet jämfört med traditionella industriella luftbehandlingslösningar. Dessutom är Nodora luftfiltreringssystem extremt utrymmeseffektiva, särskilt vid luftflöden över 1000-1500 l/s (3600-5400 m3/h).

How Nodora compares to standard filters in flow rate and pressure drops diagram

Filtreringsmedia

Det mest effektiva filtreringsmediet för ditt Nodora-system beror självklart på applikationstypen och föroreningarna i den behandlade luften. För lätta organiska föreningar rekommenderas ett mikroporöst granulärt aktivt kol, medan för sura gaser som H₂S eller mercaptaner krävs ett förstärkt impregnerat aktivt kol. För mer information om våra olika filtreringsmedier och deras egenskaper, vänligen läs mer om vår filtreringsmedia som vi erbjuder eller fråga våra kvalificerade ingenjörer som alltid finns där för att hjälpa dig fastställa dina behov.

Effective filtration media for Nodora systems