Är du intresserad?
Tillverkning av flaskvatten 

Hållbar och effektiv förbehandling och desinfektion av tappningsanläggningar

Ozonbehandling i tappningsanläggningar har haft en viktig roll ända sedan 1970-talet då tappningsindustrin föddes. Utmaningarna i industrin gällde produktionen, den sterila hanteringen och lagringen av stora vattenmängder där bakterier och andra mikroorganismer kunde föröka sig explosionsartat. På grund av den bristande desinfektionen av flaskvattnet blev inverkan på smak, lukt och hälsoproblem betydande.

In År 1982 klassade Food and Drug Administration (FDA) ozon som säkert för desinfektionstillämpningar och som en del av Good Manufacturing Practice (GMP). Den tillåtna restkoncentrationen av ozon i vatten på flaska kan nå upp till 0.4 ppm. Därefter har många hälsoorganisationer godkänt ozon som en nyckelkomponent i industrin för flaskvatten, till exempel WHO. De senaste förändringarna i lagstiftningen och industrins riktlinjer har ökat behovet av ozon i bryggerier. Ozon är säkert att använda i vattentappningsanläggningar utan att lämna några rester eller smak i buteljerat vatten enligt riktlinger från International Bottle Water Association (IBWA).

Behandling för desinfektion

I figuren visas en schematisk bild av ozonbehandling och dess möjliga fördelar i tappningsanläggningar.

Ozon som ett förbehandlingssteg

Ozonsystem kan användas vid förbehandlingsprocessen för att avlägsna järn, svavel, mangan, färg, bakterier, smak och lukt. Förbehandling med ozon minskar beläggningen och utveckling av biofilm vilket minskar underhållskostnaderna. Det övergripande reningssystemet behöver anpassas till vattenkvalitet. Ozon kommer dock alltid att vara ett centralt behandlings- och sanitetssteg för att undvika oönskad smak i slutprodukten, vilket blir resultatet om kemikalier som klor används.

Ozon som ett desinfektionssteg

Ozon är ett exceptionellt kemikaliefritt desinfektionsmedel och en kraftfull oxidant. Mer information om hur ozonbehandling och desinfektion fungerar hittar du här. Vid ozonering av vatten på flaska styrs ozonsystemet för att behålla en specifik koncentration av upplöst ozon under en inställd kontakttid, vilket ger en kraftfull desinfektion före tappningssteget. Reaktionstiden för att möjliggöra de önskade desinfektions- och/eller oxidationsprocesserna är typiskt 0.2-0.5 ppm under 5-20 minuter. Våra system uppnår snabbt hög koncentration av löst ozon och oxidationspotential med vårt integrerade styrsystem som gör Ozonetechs RENA Vivo system till det överlägset bästa valet för desinfektion av flaskvatten.

Under ozonering som ett desinfektionssteg skapas en ogästvänlig miljö för mikroorganismer såsom parasiter, Cryptosporidium och Guardia cysts, att växa i, . Förutom detta uppnås en slutgiltig kvalitetssäkring av vattnet helt fritt från oönskad lukt och smak inför fyllningssteget. Mer detaljerad information om vattendesinfektion med ozon finns här.

Ozon jämfört med kemisk desinfektion i tappningsanläggningar

Även om ozon är en vanlig teknik för att desinficera vatten före fyllningsprocessen, använder vissa tappningsanläggningar fortfarande kemikalier som natriumhypoklorit (NaClO) för att upprätthålla ett mikrobfritt system. Tabellen nedan sammanfattar skillnaderna mellan dessa två metoder.

Egenskaper Ozon Hypoklorit (HClO) eller andra kemikalier
Desinfektionsstyrka (CT, mg/L.min) 0.05-1 0.1-10
Typisk applicerad koncentration (ppm) 0.1-0.3 0.3-0.6
Restprodukter Ingen Ja, kräver eliminering med UV eller filter
Biprodukter Ingen Kan generera cancerogena klorerade biprodukter vid högre halter organiskt material
pH-reglering Krävs inte Bör regleras till cirka 6.5-7 för att bibehålla bästa desinkfetionskapacitet
Mekanisk utrustning RENA Vivo ozonsystem Doseringspump, kemikaliertank, övrig utrustning för pH och andra sensorer
Förbrukning 1-2 kW Kemikalier, el för mekanisk utrustning, syra för pH-reglering

RENA Vivo – Det nyckelfärdiga systemet för flaskvatten

Mellifiq är specialiserat på att förse flaskvattenindustrin med helt integrerade system inklusive högpresterande ozongenerator, syreförsörjning, avancerade kontroller, ozonförstöring och avgasning i ett nyckelfärdigt system. Vanligtvis är vår RENA Vivo A- eller B-serie tillräcklig för att uppfylla de höga standarderna för sanitet i flaskvattenprocessen. Läs mer om vårt RENA Vivo-segment här.

  • Våra ozonsystem genererar snabbt lämplig oxidationspotential för snabb desinficerande effekt jämfört med kemikalier
  • Mycket låg driftkostnad och ingen kostnad för kemikalier
  • Vi ser till att repeterbarhet blir tillförlitlighet med högsta resultat varje gång i enlighet med kundens krav
  • Lågt underhåll med mycket kort återbetalningstid
  • Generera en framgångsrik avkastning på investeringen med mycket lågt underhåll

Våra ozonsystem är enkla att installera med endast två hydrauliska anslutningar som kan anslutas till tappningsanläggningens vattenbufferttank, in-line eller som en sidoström till huvudmatningsledningen. Alla sensorer för att kontrollera önskade nivåer av inlöst ozon är integrerade i designen. RENA Vivo-systemet arbetar med högsta möjliga effektivitet med mer än 25 gDO/kWh (gram inlöst ozon per kilowattimme). Alla mekanismer för säker användning är inbyggda, såsom avgasningsventil, ozondestruktor och omgivande ozondetektorer.