Är du intresserad?
Soprum 

Hållbar och kostnadseffektiv lösning för luktproblem i soprum

Soprum, återvinningsrum, miljörum och avfallsrum har av naturliga skäl ofta problem med dålig lukt. De allt hårdare kraven på sopsortering gör att boende behöver göra fler besök än tidigare. Samtidigt är det vanligt att hämtningen av sopor sker mer oregelbundet och med större intervall vilket också ökar risken för hygien- och luktproblem.

I Sverige slopades år 2009 kravet att använda kyla för att hålla ner lukt och tillväxt av virus och bakterier i soprum. Sen dess har vi hjälpt hundratals fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och industrier att hålla rent i utrymmen där sopor och avfall samlas och hanteras. Vi har dessutom hjälpt till att spara tusentals kronor i elkostnader genom att byta till ozonbehandling.

ACT-3000 behandlar luften med ozon. Den monteras högt upp på väggen i ett skräddarsytt fäste. Ozonet bryter ner virus och bakterier och minimerar lukten i soputrymmet. Driften är automatisk och underhållet minimalt. Ozonet produceras oftast dygnet runt. Mängden ozon är mycket liten och påverkar inte människor och djur.

Ozonrening med ACT-3000

Hur mycket ozon som behövs och hur länge produktionen ska vara igång beror på rummets volym och hur stora luktproblem som uppstått efter branden. Behandlingstiden kan variera från en timme till över 10 timmar. Om brandlukten skulle kvarstå efter saneringen går det utmärkt att upprepa behandlingen igen. Användningen är enkel och driftkostnaden minimal.

ACT-3000 är utvecklad och tillverkad i Sverige av Ozonetech. Våra skräddarsydda systemlösningar för luft- och vattenrening finns över hela världen i industrier, avloppsreningsverk, jästfabriker, läkemedelsindustri, bryggerier, växthus och köpcentrum. Vi växer snabbt och har vunnit flera priser.

Enkel installation och drift

1. Ställ in ACT-3000 i rummet/lokalen, gärna högt upp
2. Stäng dörrar och fönster
3. Anslut ACT-3000 till el
4. Välj ozonproduktion 1-100 %
5. Gå ut ur rummet och stäng dörren
6. Du väljer själv hur länge behandlingen ska pågå
7. När du vill avsluta behandlingen går du in i rummet och stänger av ozongeneratorn. Öppna rummets fönster för att snabbare vädra ut eventuellt överblivet ozon. Gå sen ut ur rummet och stäng dörren för att låta resterande ozon oxideras
8. Tips: Det är smidigt att kontrollera behandlingen med hjälp av en timer