Är du intresserad?
Ozonetech Nedladdningar

Ozonetech-ozongeneratorer och system

Nedladdningsbart material för Ozonetech-ozongeneratorer och system, t.ex. datablad, broschyrer och fallstudier.

Broschyrer

Läkemedelsrester i avloppsvatten

Åtgärder vidtas över hela världen för att hantera de ökande hälsoproblem som orsakas av läkemedelsrester. Ozonbehandling har kapacitet att ta bort rester som släpps ut från sjukhus och läkemedelsindustrin.

RENA vattenreningsystem

Detta är den ultimata guiden för att ta reda på hur våra nyckelfärdiga RENA Vivo- och RENA Tellus-system är designade. Den introducerar också RENA Vitro-konceptet för AOP, Advanced Oxidation Processes för komplex avloppsvattenrening.

RENA Pro ozonsystem

RENA Pro är framtidens ozonsystem. Vi tycker så på grund av tre saker. Reningskapaciteten är extremt hög. De ingående komponenternas höga kvalitet är genomgående i minsta detalj – vilket medför en lång livslängd.

Breweries & beverage production

För bryggerier och dryckesproduktion av alla storlekar kommer vi att hjälpa till att nå ett mer lägre miljöavtryck, minska kemikaliekostnader och hantering, säkerställa bästa möjliga processvattenkvalitet och förbättra din produktionstid. Läs mer i broschyren vad vi kan erbjuda dig.

Mejerier

Mejeriindustrin är vattenintensiv verksamhet. Med höga krav för att uppfylla bästa möjliga standarder för mejeriprodukters kvalitet, kan ozon användas för att återvinna enorma mängder vatten som annars slängs. Tillsammans med CIP-processer är ostlake en väletablerad metod för att kontrollera mikrobiell tillväxt.

Food & Hygiene

En fabrik för livsmedel eller hygienprodukter använder rikligt med vatten som måste saneras eller återanvändas. Det finns också gott om CIP-applikationer där Ozonetech ger en mängd lösningar för din anläggning. Varför inte använda den bästa desinficeringsmetoden som finns?

Pilotprojekt för skräddarsydd behandling av avloppsvatten

I princip alla industrier och verksamheter släpper ut kontaminerat vatten. I många fall består det av en unik sammansättning av svårnedbrytbart material som inte kan brytas ner med biologiska processer.

Effektiv behandling av industriella luftutsläpp är en utmanande uppgift

Varje process är unik och så även utsläppen från olika industrier. Noggranna pilottester krävs för att hitta den optimala luftbehandlingslösningen.

Luktreduktion för biogasanläggningar

En av utmaningarna med biogasanläggningar är det strikta kravet på H2S-avlägsnande efter det anaeroba rötningsskedet, före uppgradering. En annan ständig källa till oro är de lukter som släpps ut från biogasanläggningen. Idag kan båda lösas effektivt och grönt. Låt oss hjälpa dig.

BPR REACH – Producerar ditt företag ozon?

Då måste du följa de nya EU-förordningarna, REACH och BPR. Vi har sammanställt lite information för att hjälpa dig att avgöra om du behöver eller inte behöver vidta åtgärder. Vi erbjuder även tjänster för att hantera dessa processer

Storköksguiden del 1

Detta är en introduktion till varför luften i imkanalen måste behandlas: det möjliggör energiåtervinning, tar bort lukt, minimerar kostnaderna för kanalrengöring och eliminerar i stort sett brandrisken.

Storköksguiden del 2

Del 2 förklarar skillnaderna mellan högpresterande och lågpresterande luftbehandlingslösningar. Guiden illustrerar också installationsprinciper och listar 20 nyckelfaktorer för att säkerställa att installationen lyckas.

RENA-systemet för luftbehandling i storkök

När du har bestämt dig för att titta närmare på luftbehandling med ozon i storkök så är detta broschyren för dig. Den går igenom vår familj av RENA-lösningar: systemets delar, dimensionering och specifikationer.

Högpresterande eller lågpresterande ozonsystem?

Syrematad eller luftmatad ozongenerator? Vilka är skillnaderna och spelar de roll? EU anser att de spelar roll och har handlat därefter. Gå igenom listan med de 21 jämförelserna och skapa din egen åsikt.

Den nya EU-standarden: ett steg närmare hållbara storkök

Standarden EN 16282 för storköksventilation släpptes hösten 2017. Den här broschyren kommenterar de nya reglerna för de huvudsakliga behandlingsmetoderna för kanalluft. Läs detta innan du väljer behandlingsmetod.

Fettet måste bort

Vill du maximera energiåtervinningen för ditt storkök? Tricket är att hela tiden ta bort fettet från imkanalsluften innan luften når värmeväxlaren. Den här guiden förklarar hur det går till.

Innovativt modulärt system för att effektivt ta bort lukt

Nodora är vår nyutvecklade behandlingslösning för alla typer av luktproblem. Nodora kompletterar vår RENA-familj med sin högeffektiva rening av stora och hårt belastade luftflöden.

Rening av köksfrånluft i shoppingcenter

Många shoppingcenter har valt att installera våra system. En av de mest uppskattade fördelarna är att ett RENA-system kan rena köksfrånluften från flera restauranger samtidigt.

Effektiv behandling av industriella luftutsläpp är en utmanande uppgift

Varje process är unik och så även utsläppen från olika industrier. Noggranna pilottester krävs för att hitta den optimala luftbehandlingslösningen.

Fräscha miljörum med ozon

Soprum, miljörum och liknande utrymmen luktar naturligtvis. Men det behöver inte vara så. Ladda ner foldern, den innehåller jämförelse för de vanligaste lösningarna på marknaden. Ozon hand om lukterna till mycket lägre kostnad än alternativen.

Ta bort problemen med ozon

Mögelsporer orsakar inte bara unken och dålig lukt, utan är också en källa till ohälsa och allergier. I dåligt ventilerade utrymmen med ökad luftfuktighet kan mögelsvampen lätt fästa och orsaka besvär lång tid innan den är synlig för ögat. Våra ACT 3000 och ACT 5000 ozongeneratorer kan hantera problemet.

Luktfri avluftning från fettavskiljare

Fett- och bakteriebildning i fettavskiljaren kan orsaka stora luktproblem. Denna broschyr beskriver hur problemen snabbt kan minskas och hur ozonsystemet installeras.

Pumpstationer och reningsverk

Bakterietillväxt i avloppsvatten kan leda till obehagliga och maligna gaser under syrefria förhållanden. Två exempel är vätesulfid i pumpstationer och reningsverk. Området kring ett pumphus eller vattenreningsverk påverkas. Det är inte ovanligt att människor som bor i närheten påverkas av lukterna.

Särtryck – flyktingarna som blev pionjärer inom miljöteknik

Den här artikeln handlar om Ozonetechs historia, bröderna Gilanpours starka entreprenörsanda, deras innovativa teknik och priset som Årets Entreprenör utdelat av Konung Carl XVI Gustaf på Kungliga Slottet i Stockholm.

Särtryck - artikel om prestigeuppdraget där vi installerade 25 RENA-system i Mall of Scandinavia

En innehållsrik, fyrsidig artikel av journalisten Dagmar Zitkova.

Håll Sverige Rent-kampanjen var upphovet till Ozontechs vision

Den långvariga kampanjen ”Håll Sverige Rent” inspirerade bröderna Gilanpour att starta Ozonetech med fokus på luft- och vattenrening. Tjugo år senare gör företaget just det – men på sex kontinenter.

En kompakt guide till var ozon kan användas

Ozon är en mångsidig kraftfull oxidant som gör världen mer hållbar. Broschyren ger en kort översikt över var man ska använda ozon – och för vilka ändamål.

Slangkatalog

En komplett guide till våra slangar och delar vi använder för våra ozonsystem.

Myths about UV treatment for kitchen exhausts

I det dokumentet presenteras olika metoder som använder UV-ljus för att avlägsna lukt och fett som släpps ut från köksfrånluft och presenterar fem vanliga myter om UV-behandling – som fortfarande påverkar dagens marknad.

Technologies comparison for hydrogen sulfide (H2S) removal

Detta dokument presenterar en jämförelse mellan två tekniker – adsorption och katalytisk oxidation – med faktorer som är relevanta för att välja den mest kostnadseffektiva metoden.

Welcome to HELS – Reliable, efficient and electrode-free ozone technology

Visste du att vår ozonteknik är unik och erbjuder de mest kompakta ozongeneratorerna på marknaden? Den här vitboken belyser de viktigaste funktionerna som gör våra system och produkter speciella.

Design av högeffektiva ozonvattensystem – nyckelfaktorer för framgång

Ozonvattenbehandling är en växande marknad. Men många faktorer måste beaktas för att verkligen lyckas med genomförandet, tillförlitliga resultat och högsta möjliga effektivitet. Ozonetech levererar kompletta nyckelfärdiga system med alla aspekter av hög prestanda beaktade. Läs om hur vi gör i denna vitbok.

12-månadersrapport från McDonald's, Kivikko Finland

Rapporten är framtagen av Are Oy, ett finskt bygg- och underhållsföretag. Den ger bilder tagna vid fyra tillfällen av kökskanaler utan vår ozonbehandling, före och efter manuell rengöring av Are Oy. Den ger också bilder vid samma fyra tillfällen av kanalerna där vår ozonbehandling har installerats. Skillnaden är uppenbar.

NOx emissions and HNO3 formation: air pollution with analysis of air-fed ozone generators

Denna rapport granskar faran som orsakas av NOx-luftutsläpp, med särskild uppmärksamhet på det potentiella bidraget från luftmatade ozongeneratorer.

Literature Evaluation of Corona Discharge Ozone Generator By-products

På begäran av Ozonetech har Exponent International Ltd utfört en litteraturutvärdering av de typiska biprodukter som produceras efter ozonbildning genom koronaurladdning.

Environmental Protection Agency – Water Treatment Manual: Disinfection

Desinfektion av dricksvatten över hela världen utförs med höga insatser. Denna benchmarking-rapport jämför alla tillgängliga desinfektionstekniker idag. Det kan bekräftas av dessa oberoende studier att ozon är den mest effektiva kommersiellt tillgängliga desinfektionsmetoden idag. Rapporten kvantifierar nyckeltal och ger en översikt över tekniska utmaningar för alla täckta teknologier.

Världshälsoorganisationen – vattenrening och patogenkontroll

Denna WHO-rapport diskuterar framgångsfaktorer effektiv eliminering av patogener i dricksvatten, som är ett stort problem världen över. Ozon lyfts fram som en säker, beprövad och pålitlig metod för att eliminera hela spektrumet av patogener.

Broschyrer

Läkemedelsrester i avloppsvatten

Åtgärder vidtas över hela världen för att hantera de ökande hälsoproblem som orsakas av läkemedelsrester. Ozonbehandling har kapacitet att ta bort rester som släpps ut från sjukhus och läkemedelsindustrin.

RENA vattenreningsystem

Detta är den ultimata guiden för att ta reda på hur våra nyckelfärdiga RENA Vivo- och RENA Tellus-system är designade. Den introducerar också RENA Vitro-konceptet för AOP, Advanced Oxidation Processes för komplex avloppsvattenrening.

RENA Pro ozonsystem

RENA Pro är framtidens ozonsystem. Vi tycker så på grund av tre saker. Reningskapaciteten är extremt hög. De ingående komponenternas höga kvalitet är genomgående i minsta detalj – vilket medför en lång livslängd.

Breweries & beverage production

För bryggerier och dryckesproduktion av alla storlekar kommer vi att hjälpa till att nå ett mer lägre miljöavtryck, minska kemikaliekostnader och hantering, säkerställa bästa möjliga processvattenkvalitet och förbättra din produktionstid. Läs mer i broschyren vad vi kan erbjuda dig.

Mejerier

Mejeriindustrin är vattenintensiv verksamhet. Med höga krav för att uppfylla bästa möjliga standarder för mejeriprodukters kvalitet, kan ozon användas för att återvinna enorma mängder vatten som annars slängs. Tillsammans med CIP-processer är ostlake en väletablerad metod för att kontrollera mikrobiell tillväxt.

Food & Hygiene

En fabrik för livsmedel eller hygienprodukter använder rikligt med vatten som måste saneras eller återanvändas. Det finns också gott om CIP-applikationer där Ozonetech ger en mängd lösningar för din anläggning. Varför inte använda den bästa desinficeringsmetoden som finns?

Pilotprojekt för skräddarsydd behandling av avloppsvatten

I princip alla industrier och verksamheter släpper ut kontaminerat vatten. I många fall består det av en unik sammansättning av svårnedbrytbart material som inte kan brytas ner med biologiska processer.

Effektiv behandling av industriella luftutsläpp är en utmanande uppgift

Varje process är unik och så även utsläppen från olika industrier. Noggranna pilottester krävs för att hitta den optimala luftbehandlingslösningen.

Luktreduktion för biogasanläggningar

En av utmaningarna med biogasanläggningar är det strikta kravet på H2S-avlägsnande efter det anaeroba rötningsskedet, före uppgradering. En annan ständig källa till oro är de lukter som släpps ut från biogasanläggningen. Idag kan båda lösas effektivt och grönt. Låt oss hjälpa dig.

BPR REACH – Producerar ditt företag ozon?

Då måste du följa de nya EU-förordningarna, REACH och BPR. Vi har sammanställt lite information för att hjälpa dig att avgöra om du behöver eller inte behöver vidta åtgärder. Vi erbjuder även tjänster för att hantera dessa processer

Storköksguiden del 1

Detta är en introduktion till varför luften i imkanalen måste behandlas: det möjliggör energiåtervinning, tar bort lukt, minimerar kostnaderna för kanalrengöring och eliminerar i stort sett brandrisken.

Storköksguiden del 2

Del 2 förklarar skillnaderna mellan högpresterande och lågpresterande luftbehandlingslösningar. Guiden illustrerar också installationsprinciper och listar 20 nyckelfaktorer för att säkerställa att installationen lyckas.

RENA-systemet för luftbehandling i storkök

När du har bestämt dig för att titta närmare på luftbehandling med ozon i storkök så är detta broschyren för dig. Den går igenom vår familj av RENA-lösningar: systemets delar, dimensionering och specifikationer.

Högpresterande eller lågpresterande ozonsystem?

Syrematad eller luftmatad ozongenerator? Vilka är skillnaderna och spelar de roll? EU anser att de spelar roll och har handlat därefter. Gå igenom listan med de 21 jämförelserna och skapa din egen åsikt.

Den nya EU-standarden: ett steg närmare hållbara storkök

Standarden EN 16282 för storköksventilation släpptes hösten 2017. Den här broschyren kommenterar de nya reglerna för de huvudsakliga behandlingsmetoderna för kanalluft. Läs detta innan du väljer behandlingsmetod.

Fettet måste bort

Vill du maximera energiåtervinningen för ditt storkök? Tricket är att hela tiden ta bort fettet från imkanalsluften innan luften når värmeväxlaren. Den här guiden förklarar hur det går till.

Innovativt modulärt system för att effektivt ta bort lukt

Nodora är vår nyutvecklade behandlingslösning för alla typer av luktproblem. Nodora kompletterar vår RENA-familj med sin högeffektiva rening av stora och hårt belastade luftflöden.

Rening av köksfrånluft i shoppingcenter

Många shoppingcenter har valt att installera våra system. En av de mest uppskattade fördelarna är att ett RENA-system kan rena köksfrånluften från flera restauranger samtidigt.

Effektiv behandling av industriella luftutsläpp är en utmanande uppgift

Varje process är unik och så även utsläppen från olika industrier. Noggranna pilottester krävs för att hitta den optimala luftbehandlingslösningen.

Fräscha miljörum med ozon

Soprum, miljörum och liknande utrymmen luktar naturligtvis. Men det behöver inte vara så. Ladda ner foldern, den innehåller jämförelse för de vanligaste lösningarna på marknaden. Ozon hand om lukterna till mycket lägre kostnad än alternativen.

Ta bort problemen med ozon

Mögelsporer orsakar inte bara unken och dålig lukt, utan är också en källa till ohälsa och allergier. I dåligt ventilerade utrymmen med ökad luftfuktighet kan mögelsvampen lätt fästa och orsaka besvär lång tid innan den är synlig för ögat. Våra ACT 3000 och ACT 5000 ozongeneratorer kan hantera problemet.

Luktfri avluftning från fettavskiljare

Fett- och bakteriebildning i fettavskiljaren kan orsaka stora luktproblem. Denna broschyr beskriver hur problemen snabbt kan minskas och hur ozonsystemet installeras.

Pumpstationer och reningsverk

Bakterietillväxt i avloppsvatten kan leda till obehagliga och maligna gaser under syrefria förhållanden. Två exempel är vätesulfid i pumpstationer och reningsverk. Området kring ett pumphus eller vattenreningsverk påverkas. Det är inte ovanligt att människor som bor i närheten påverkas av lukterna.

Särtryck – flyktingarna som blev pionjärer inom miljöteknik

Den här artikeln handlar om Ozonetechs historia, bröderna Gilanpours starka entreprenörsanda, deras innovativa teknik och priset som Årets Entreprenör utdelat av Konung Carl XVI Gustaf på Kungliga Slottet i Stockholm.

Särtryck - artikel om prestigeuppdraget där vi installerade 25 RENA-system i Mall of Scandinavia

En innehållsrik, fyrsidig artikel av journalisten Dagmar Zitkova.

Håll Sverige Rent-kampanjen var upphovet till Ozontechs vision

Den långvariga kampanjen ”Håll Sverige Rent” inspirerade bröderna Gilanpour att starta Ozonetech med fokus på luft- och vattenrening. Tjugo år senare gör företaget just det – men på sex kontinenter.

En kompakt guide till var ozon kan användas

Ozon är en mångsidig kraftfull oxidant som gör världen mer hållbar. Broschyren ger en kort översikt över var man ska använda ozon – och för vilka ändamål.

Slangkatalog

En komplett guide till våra slangar och delar vi använder för våra ozonsystem.

Myths about UV treatment for kitchen exhausts

I det dokumentet presenteras olika metoder som använder UV-ljus för att avlägsna lukt och fett som släpps ut från köksfrånluft och presenterar fem vanliga myter om UV-behandling – som fortfarande påverkar dagens marknad.

Technologies comparison for hydrogen sulfide (H2S) removal

Detta dokument presenterar en jämförelse mellan två tekniker – adsorption och katalytisk oxidation – med faktorer som är relevanta för att välja den mest kostnadseffektiva metoden.

Welcome to HELS – Reliable, efficient and electrode-free ozone technology

Visste du att vår ozonteknik är unik och erbjuder de mest kompakta ozongeneratorerna på marknaden? Den här vitboken belyser de viktigaste funktionerna som gör våra system och produkter speciella.

Design av högeffektiva ozonvattensystem – nyckelfaktorer för framgång

Ozonvattenbehandling är en växande marknad. Men många faktorer måste beaktas för att verkligen lyckas med genomförandet, tillförlitliga resultat och högsta möjliga effektivitet. Ozonetech levererar kompletta nyckelfärdiga system med alla aspekter av hög prestanda beaktade. Läs om hur vi gör i denna vitbok.

12-månadersrapport från McDonald's, Kivikko Finland

Rapporten är framtagen av Are Oy, ett finskt bygg- och underhållsföretag. Den ger bilder tagna vid fyra tillfällen av kökskanaler utan vår ozonbehandling, före och efter manuell rengöring av Are Oy. Den ger också bilder vid samma fyra tillfällen av kanalerna där vår ozonbehandling har installerats. Skillnaden är uppenbar.

NOx emissions and HNO3 formation: air pollution with analysis of air-fed ozone generators

Denna rapport granskar faran som orsakas av NOx-luftutsläpp, med särskild uppmärksamhet på det potentiella bidraget från luftmatade ozongeneratorer.

Literature Evaluation of Corona Discharge Ozone Generator By-products

På begäran av Ozonetech har Exponent International Ltd utfört en litteraturutvärdering av de typiska biprodukter som produceras efter ozonbildning genom koronaurladdning.

Environmental Protection Agency – Water Treatment Manual: Disinfection

Desinfektion av dricksvatten över hela världen utförs med höga insatser. Denna benchmarking-rapport jämför alla tillgängliga desinfektionstekniker idag. Det kan bekräftas av dessa oberoende studier att ozon är den mest effektiva kommersiellt tillgängliga desinfektionsmetoden idag. Rapporten kvantifierar nyckeltal och ger en översikt över tekniska utmaningar för alla täckta teknologier.

Världshälsoorganisationen – vattenrening och patogenkontroll

Denna WHO-rapport diskuterar framgångsfaktorer effektiv eliminering av patogener i dricksvatten, som är ett stort problem världen över. Ozon lyfts fram som en säker, beprövad och pålitlig metod för att eliminera hela spektrumet av patogener.