Är du intresserad?
Sky background
Vanliga frågor om ozon

De vanligaste frågorna om ozonteknik

1. Hur genererar våra ozongeneratorer ozon?

Vi på Mellifiq använder vår egen patenterade koronaurladdningsprocess. Genom att leda syrgas genom ett högspänningsfält splittras en del av syrgasmolekylerna och blir laddade atomer som i sin tur reagerar med andra syrgasmolekyler och bildar ozon. Syrgaskoncentrationen påverkar direkt ozonproduktionstakten. Genom att minska syrgasflödet kan ozonkoncentrationen ökas ytterligare men på bekostnad av att ozonproduktionen minskar.

2. Hur kan ozon lösas i vatten?

Det finns två olika metoder för att lösa ozon i vatten. Den första är med injektorer och den andra är med diffusorer.

Injektorer

Ozoninjektor/venturi är en mycket enkel lösning för att lösa in ozon. Gasen löses in i vätskan genom det sug som skapas inne i injektorn / venturin.

Diffusorer

Bubbelspridare fungerar genom att släppa ut ozon genom hundratals bubblor under vattenytan och blir effektivare ju djupare vattnet är. Ju mindre bubblorna är, desto effektivare är de. Faktorer som gör detta till en utmaning är vattnets ytspänning och att det bildas vattenflödesmönster i kontaktprocessen som stör gasbubblornas tendens att återbildas i större bubblor.

Finbubbliga diffusorer används brett tack vare deras förmåga att drivas utan annan energi än den inledande gaskomprimeringen. Med det här systemet släpps ozongas normalt ut från ozongeneratorn vid ett tryck på 0,7 – 1,0 bar, vilket är tillräckligt för att ta sig förbi den hydrostatiska fallpunkten plus den förlust som beror på gasdistributorns rörledningar och diffusorer. Detta diffusionssystem kan också användas med ozonatorer som drivs under negativt tryck, med hjälp av flytande ringgaskompressorer i rostfritt stål som injicerar ozonet under tryck.

3. Material som är kompatibla med ozon

  • Keramik
  • Glas
  • 304L och 316L rostfritt stål
  • PTFE och ETFE Teflon
  • ECTFE halar
  • Kalrez/Chemrez
  • Gor-Tex
  • Hypalon

4. Hur behandlar jag ozonavgas?

Det icke-upplösta ozonet ska ledas genom en ozondestruktor och på ett säkert sätt föras ut i den öppna atmosfären. Destruktorn innehåller lager av katalysatormaterial av magnesiumdioxid som ozonet leds igenom. Dessa lager är mycket känsliga för fukt och måste vara torra för att fungera på full kapacitet.

5. Vad är ozons halveringstid?

Under standardförhållanden (21°C, 1 bar) är ozonets halveringstid 20 minuter. Upplöst ozons halveringstid är 20 minuter vid pH 6, 15 minuter vid pH 7 och 5 minuter vid pH 8. Den huvudfaktor som minskar ozonets halveringstid är högre temperatur, tryck och hastighet.